בלוג

תביעה בנזיקין

תביעה בנזיקין

כדי לקבוע את האחריות האזרחית בעוולת הרשלנות יש להוכיח את קיומם של ארבעה יסודות. 1.קיומה של חובת זהירות. 2.חובת הזהירות הופרה ע"י המזיק, כלומר שהוא התרשל3.נגרם נזק במעשיו לניזק. 4.שיש קשר סיבתי בין המעשה של המזיק לנזקו של הניזק. מבחן נוסף שפותח בפסיקה (פס"ד לוי), להכרעה בדבר קיומה של חובת זהירות הוא מבחן השכנות: הדרישה לקיומה של שכנות בין צדדים משמעה שחובת הזהירות קיימת כלפי השכן ולא כלפי כולם, לעיתים מקיומה של צפיות ניתן להסיק שכנות שמהווה תנאי הכרחי לקיומה של חובת זהירות אך אינה תנאי מספיק, לפכך עלינו לבדוק את שלושת תנאיו של הש' שמגר לקיומה של החובה: צפיותקירבה ומבחן השכל הישרהפרת החובה-התרשלות-בפס"ד ועקנין נאמר שלא כל נזק שניתן לצפותו במישור הטכני צריך לצפותו ברמה הנורמטיבית, לפיכך לאחר שקבענו שבין המזיק לניזוק קיימת חובת זהירות, יש לבחון האם הייתה הפרה של חובת הזהירות כלומר רשלנות שמשמעותה סטייה מרמת ההתנהגות של האדם הסביר, מבחן נורמטיבי כשהרמה הנדרשת נקבעת ע"י ביהמ"ש, אחד מהמבחנים המקובלים לעניין זה הוא מבחן "הלרנד הנד" הבוחן אם עלות מניעת הנזק נמוכה מתוחלת הנזק, והמזיק לא מנע את הנזק הרי שמדובר בהתרשלות.

"כל הזכויות שמורות והאמור אינו מהווה ייעוץ משפטי"

עניין אתכם? שתפו

Facebook
Twitter
LinkedIn

הצלחה אדירה בסגירת תיק ללקוח בעבירות סחר בסמים וגידול סמים, החזקת נשק שלא כדין, הפרעה לשוטר במילוי תפקידו וקשירת קשר לעשות פשע

הלקוח התקשר אלי בלחץ ובחרדה וסיפר לי שזומן לחקירת משטרה בחשד לעבירות חמורות מאוד של סחר וגידול סמים, עבירות נשק והפרעה לשוטר במילוי תפקידו וביקש

Read More »

הצלחה גדולה בשחרור לקוח ממעצר, אשר בת זוגו התלוננה עליו על עבירות מין שעשה בה במשך תקופה ארוכה ללא הסכמתה, וכן על עבירות אלימות, איומים, היזק לרכוש, פרסום תמונות תועבה וגרם מעשה מגונה על ידי אחר.

הלקוח נעצר בעקבות כך שבת זוגו התלוננה עליו שעשה בה במשך תקופה ארוכה, עבירות מין ללא הסכמתה, וכן על עבירות אלימות, איומים, היזק לרכוש, פרסום

Read More »
On Key

פוסטים קשורים