בלוג

המדריך המשפטי לנפגעי עבירה להגשת ערר כנגד סגירת התיק של הפוגע

קבלת הודעה על סגירת התיק:

כאשר הוחלט שלא לחקור את העבירה: הגוף החוקר יודיע לנפגע העבירה בכתב על סגירת התיק במשטרה.

כאשר הוחלט שלא להעמיד לדין: תימסר למתלונן הודעה בכתב בלא ציון עילת סגירת התיק, ואולם יצוין בה כי המתלונן רשאי לברר את העילה כאמור באמצעות הגעה לכל תחנת משטרה וכן באחת הדרכים שנקבעו על ידי המשטרה ושפורטו בהודעה. במקרים חריגים שבהם לא ניתן לקבל את העילה לסגירת התיק כאמור בכל תחנת משטרה, המתלונן יהיה רשאי לברר אותה באחת הדרכים שפורטו בהודעה בלבד.

חריג: בעבירת מין או אלימות כהגדרתה בחוק זכויות נפגע עבירה, התשס”א-2001, תימסר למתלונן הודעה בכתב על החלטה שלא להעמיד לדין בציון עילת סגירת התיק.

נפגע העבירה יכול להגיש ערר  על החלטה שלא לחקור או לסגור את התיק שניתנו על ידיד כל גוף חוקר או תובע במדינת ישראל.

בפני מי מגישים את הערר?

  • תיק שנסגר על-ידי המשטרה ובכלל זה יחידת התביעות במשטרה, או על-ידי גורם אחר, מלבד פרקליטות המדינה  (כגון: משרד התחבורה, בתיקים פליליים שבתחום סמכותו): ההכרעה בערר תינתן על-ידי מנהל מחלקת עררים, או פרקליט מוסמך ממחלקת עררים בפרקליטות המדינה.
  • תיק שנסגר על-ידי פרקליטות מחוז: ההכרעה תינתן על-ידי המשנה לפרקליט המדינה.
  • תיק שנסגר על-ידי משנה לפרקליט המדינה: ההכרעה תינתן על-ידי פרקליט המדינה.
  • תיק שנסגר על-ידי פרקליט המדינה: ההכרעה תינתן על-ידי היועץ המשפטי לממשלה.

חשוב לדעת: בכל מקרה, את הערר יש להגיש למחלקת עררים בפרקליטות המדינה, באמצעות הגוף הסוגר.

מועד הגשת הערר ומועד ההחלטה: את הערר יש להגיש תוך 60 יום מרגע קבלת ההודעה על סגירת התיק.

בערר יש לציין את מספר התיק לגביו מוגש הערר, מתי ניתנה ההחלטה על סגירת התיק, ועל-ידי איזה גורם (כגון: משטרה; פרקליטות מחוז, המחלקה לחקירת שוטרים; משרד התחבורה וכיו”ב), העובדות שלדעת נפגע העבירה ובא כוחו רלוונטיות לעניין; והסיבות לכך, שנפגע העבירה סבור שההחלטה על סגירת התיק שגויה.
יש לצרף לערר את ההודעה שנשלחה לנפגע העבירה על ההחלטה על סגירת התיק וכל חומר רלוונטי שתומכים בערר.

אם עבר מועד הגשת הערר, ניתן לפנות אל הגורם שאליו מוגש הערר ולבקש ממנו להאריך את מועד ההגשה. בבקשה יש לציין מתי הגיעה לנפגע העבירה ההודעה על ההחלטה על סגירת התיק, הסיבה לכך שלהערכתו לא יוכל להגיש את הערר במועדו ופרק הזמן של ההארכה המבוקשת (כגון חודש נוסף) והסיבה שלשמה נדרש אותו פרק זמן. את הבקשה להאריך את מועד ההגשה ניתן להוסיף לערר עצמו. הארכת המועד תינתן רק במקרים המצדיקים זאת.

מועד ההחלטה בערר בעבירת מין או אלימות מסוג פשע, תינתן ותימסר לנפגע העבירה עד תום שישה חודשים מיום הגשת הערר, ואולם בעל הסמכות להחליט בערר רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להחליט ולמסור את החלטתו כאמור במועד מאוחר יותר.

מומלץ לפנות לעו”ד העוסק בתחום הדין הפלילי ובתחום העררים על סגירת התיקים.

משרדינו עוסק רבות בדין הפלילי ובעררים על סגירת תיקים מצד נפגעי עבירה וצבר הצלחות רבות בפתיחת התיקים מחדש והעמדתם לדין של החשודים.

"כל הזכויות שמורות והאמור אינו מהווה ייעוץ משפטי"

עניין אתכם? שתפו

Facebook
Twitter
LinkedIn

הצלחה נדירה מאוד של עונש של שעות התנדבות – של"צ בתיק פלילי באישום של עבירות חמורות מאוד של החזקה/שימוש בסמים בכמות גדולה מאוד של 2.2 "קילו" שתוקן לאחר מלחמה ארוכה ל-480 "גרם" בלבד

לאחר מלחמה ארוכה מול התביעה, ניהול גישור פלילי בתיק ובשל כשלים ראייתיים אשר הצבעתי עליהם בתיק, תוקן כתב האישום לתיקון משמעותי של הכמות מ-2.2. ק"ג ל-480

Read More »

הצלחה אדירה בסגירת תיק פלילי לגננת – בעילה של חוסר אשמה-ללא רישום, לאחר ייעוץ שנתתי בטרם חקירתה במשטרה וטיעון מנומק במכתב שימוע

הלקוחה שהינה גננת בגן ילדים לחינוך מיוחד, פנתה אלי לפני כשנה וביקשה שאכין אותה היטב לחקירה במשטרה. הלקוחה סיפרה לי שהוגשה נגדה תלונה על כך

Read More »
On Key

פוסטים קשורים