בלוג

המדריך המשפטי לרישוי נשק וערר על ביטול רישוי נשק

נשיאת נשק נועדה להגן על אדם ונחוצה מאוד לאדם במקרים רבים. בישראל, אדם הרוצה להחזיק ולשאת בנשק, חייב לקבל רישיון לכך מאת פקיד רישוי כלי ירייה במשרד לביטחון הפנים.

מי זכאי לרישיון נשק?

על פי הנחיות המשרד לביטחון פנים, על מנת לקבל רישיון נשק, יש לעמוד בכל דרישות הסף להלן ובאחד מן התבחינים להלן.

התנאים לרישיון נשק:

שלב ראשון-דרישות הסף לקבלת רישיון נשק:

 • אזרח או תושב קבע ששהה בישראל מעל שלוש שנים.
 • שולט ברמה בסיסית בשפה העברית.
 • גיל מינימלי לקבלת רישיון נשק לפי סיווג:
 • אזרח ישראל או תושב קבע שסיים שירות סדיר כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], תשמ”ו-1986 – 18 שנים.
 • אזרח ישראל או תושב קבע שסיים שירות לאומי או שירות אזרחי בישראל של שנתיים – 21 שנים.
 • אזרח ישראל שלא שירת כאמור – 27 שנים.
 • תושב קבע שאינו אזרח ישראל שלא שירת כאמור – 45 שנים.
 • הצהרת בריאות החתומה על ידי המבקש ועל ידי רופא, אשר עיין בתיקו הרפואי של מבקש הרישיון, לרבות התחייבות המבקש לעדכון פקיד הרישוי ללא דיחוי במקרה של שינוי במצב הבריאותי שהוצהר.
 • הכשרה לקבלת נשק על פי תקנות כל הירייה.

שלב שני-עמידה באחד התבחינים למתן רישיון נשק:

 • מגורים ביישוב זכאי-מי שהוכיח כי מרכז חייו מתקיים בישוב, אשר לגביו נקבעה זכאות על ידי משטרת ישראל.
 • עיסוק ביישוב זכאי-מי שהוכיח שרוב עיסוקו מתבצע בישוב, אשר לגביו נקבעה זכאות על ידי משטרת ישראל.
 • מורה דרך-מורה דרך מוסמך בעל רישיון תקף.
 • חקלאי מוכר-חקלאי פעיל שהוכר הצורך שלו בהחזקת כלי ירייה על ידי קב”ט המועצות האזוריות או מנכ”ל התאחדות האיכרים או מזכ”ל תנועת המושבים.
 • הובלת חומרי נפץ-בעל רישיון בר תוקף להובלת חומרי נפץ.
 • שירות בכוחות הביטחון-משרתי ובוגרי כוחות הביטחון:
 • קצינים בצה”ל בדרגות סגן ומעלה, נגדים בצה”ל מדרגת רס”ר ומעלה ומקביליהם בכוחות הביטחון האחרים.
 • שירות ביחידה מיוחדת בכוחות הביטחון, מתוך רשימה שנקבעה על ידי גורם שהוסמך לכך בכוחות הביטחון.
 • בצה”ל ובמשטרה – לוחמים רובאי 07, רובאי 08.
 • שירות במשטרת ישראל:
  • שוטר המשרת או ששירת שירות קבע במשטרת ישראל במשך שנתיים לפחות.
  • מתנדב פעיל במשטרת ישראל על פי אישור משטרה ובהתאם לנהלים שתקבע.
 • הכשרה ייחודית:
  • רשות שדות התעופה (בוגר קורס מאבטחים אחיד או קורס מאבטחי מתקן יל”ה בבית ספר להכשרת מאבטחים של רשות שדות התעופה).
  • שב”כ – בוגר קורס מאבטחים בשב”כ ברמת הכשרה שנקבעה על ידי הרשות המוסמכת.
  • מלמ”ב – בוגר קורס מאבטחים אחיד במערכת הביטחון.
 • המלצה פרטנית של משטרת ישראל:
  • הרשות המוסמכת רשאית לתת רישיון בתבחין זה על אף שאין מתקיימים התנאים הקבועים בדרישות הסף 1 עד 3, אם מלאו למבקש 21 שנה, ובלבד שמשטרת ישראל המליצה בפנייתה כי יש לתת רישיון על אף שאין מתקיימים התנאים כאמור.
  • המלצה תינתן בהתאם לנוהל שנקבע על ידי המשטרה לעניין זה.
 • קצין ביטחון בגוף מוכר-קצין ביטחון בגוף המוכר על ידי משטרת ישראל, שהוכשר על ידי המשטרה, המשמש בתפקיד זה בפועל ושאושר לכך על ידי ראש חטיבת אבטחה במשטרה.
 • כבאי-כבאי פעיל ברשות הארצית לכבאות והצלה, בעל ותק של שנתיים לפחות בתפקידו, על פי נוהל שנקבע לעניין זה.
 • עובדים ומתנדבים בגופי הצלה:      
  • עובד מד”א קבוע בשירות פעיל, בעל ותק של שנה לפחות בתפקידו, על פי נוהל שנקבע לעניין זה.
  • עובד או מתנדב פעיל בעמותת “זק”א – איתור חילוץ והצלה” – בעל ותק של שנה לפחות בתפקידו, על פי נוהל שנקבע לעניין זה.
  • מתנדב פעיל בעמותת “רגע של אמת זק”א – זיהוי קרבנות אסון” – בעל ותק של שנה לפחות בתפקידו, על פי נוהל שנקבע לעניין זה.
  • עובד או מתנדב פעיל בעמותת “איחוד הצלה ישראל” בעל ותק של שנה לפחות בתפקידו, על פי נוהל שנקבע לעניין זה.
 • מדריך ירי-מדריך ירי פעיל המשויך למטווח קליעה מורשה. בעל רישיון מדריך ירי.
 • ספורטאי – יורה פעיל:
  • רישיון לכלי ירייה המשמשים לירי אולימפי:

חבר רשום בהתאחדות הקליעה בישראל שנתיים ברצף, אשר השתתף בכל עונה בחמש תחרויות המוכרות ע”י התאחדות הקליעה.

 • רישיון לכלי ירייה שאינם משמשים לירי אולימפי:

חבר רשום בהתאחדות הקליעה בישראל שלוש שנים ברצף, אשר השתתף בכל עונה בחמש תחרויות המוכרות ע”י התאחדות הקליעה, מתוכן שתי תחרויות בליגה הארצית או באליפות ישראל.

 • ציד-בעל רישיון ציד או היתר צידה בתוקף מאת רשות הטבע והגנים.
 • צרכים וטרינריים-וטרינר בעל רישיון ממשרד החקלאות וכן אדם העובד באופן קבוע בליווי וטרינר ותחת פיקוחו.
 • מדביר-רישיון מדביר מוסמך ברמה 2 בתוקף, מאת המשרד להגנת הסביבה.
 • מזכרת-מי שירש כלי ירייה או מי שיש בידו כלי ירייה ברישיון, ומעוניין להותירו במצב מושבת זמנית לצורכי מזכרת. במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים, רשאי ראש האגף לאשר החזקת כלי ירייה שניתן במתנה לצרכי מזכרת.

סוגי הנשק והתחמושת והמותרים למי שקיבל היתר:

 • בכל המקרים שנמנו להלן, סוג הירי והתחמושת המותרים הם: אקדח אחד ו-50 כדורים.

מלבד המקרים הבאים:

 • ספורטאי יורה פעיל-על פי המלצת התאחדות הקליעה.
 • ציד-על פי המלצת רשות הטבע והגנים והתחמושת המותרת הינה 700 כדורים.
 • וטרינר ואדם העובד עמו באפון קבוע ותחת פיקוחו-כלי ירייה המיועד לצרכים וטרינריים בלבד על פי המלצת מנהל השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.
 • מדביר-רובה אוויר וכדורים לצרכי הדברה.
 • מזכרת-כלי ירייה שהוחזק ברישיון, במצב מושבת זמנית על פי נהלי האגף וללא תחמושת.

חשוב לדעת:

המצאת מסמכים להוכחת התבחינים: לצורך הוכחת תבחין כאמור, יהיה על מבקש הרישיון להמציא מסמכים לפי דרישות הרשות המוסמכת. כמו כן לא ייעשה שימוש בכלי ירייה אלא בהתאם להגדרת התבחין שבשלו ניתן רישיון. במידה וייעשה שימוש בכלי ירייה בניגוד לאמור תפעיל הרשות המוסמכת את סמכותה על פי דין.

המלצת המשטרה: לאחר עמידה בדרישות הסף ואחד התבחינים, הבקשה תועבר לבחינת משטרת ישראל אשר תבדוק את קיומו של עבר פלילי, תיקי חקירה פתוחים או סגורים וכן מידע מודיעיני בעניינו של המבקש ולאחר מכן תעביר המשטרה את המלצתה או אי המלצתה לבקשה.

ראיון אישי מול פקיד רישוי נשק: לאחר שהתמלאו דרישות הסף, תבחין והמלצת  המשטרה, תידרשו לקיים ראיון אצל פקיד רישוי נשק. מדובר בראיון קליל הנדרש כדאי לבדוק שהאדם המבקש את הרישיון הוא אדם נורמטיבי וכוונתו בבקשה לנשק, אינה כוונה לשימוש בו לרעה.

הכשרת ורכישת כלי הנשק: לאחר הראיון מול פקיד רישוי הנשק, באם עמדתם בראיון בצורה חיובית, תקבלו אישור מותנה לרכוש כלי הנשק ולבצע הכשרה הכוללת הדרכת תפעול הנשק, בחינה וכן ירי במטווח.

שליחת האישורים בדוא”ל לפקיד כלי רישוי: לאחר קבלת האישורים של שטר מכר של האקדח, שטר מכר לתחמושת ואישור על ההכשרה של כלי הנשק שהמבקש רוצה לרכוש. לאחר מכן מונפק רישיון זמני למבקש הרישיון וכלי הנשק ניתן למבקש הרישיון. בהמשך יונפק כרטיס מגנטי למבקש הרישיון.

עלויות: מחיר של אקדח מתחיל ממחיר של 1,000 ₪ ומעלה וניתן אף לקנות אקדח יד שנייה. ההכשרה-אימון עולה בין 450 ל-650 ₪. אגרת רישוי כל הירייה עומדת על סך 183 ₪ ותוקפו למשך שלוש שנים (יש 50% הנחה למשרתי מילואים פעילים).

ביטול רישיון נשק

במקרים רבים, פקיד רישוי כלי ירייה, מבטל את רישיון הנשק לאנשים שנחקרו במשטרה ובפרט בעבירות אלימות או אלימות במשפחה או איומים באמצעות כלי הנשק או בשל צו הטרדה מאיימת של בית המשפט או בשל מידע מודיעני בעניינם והם נדרשים להפקיד את כלי הנשק במשטרה.

לצורך כך, יש להגיש בקשה מנומקת או ערר מנומק או עתירה מנהלית על ההחלטה לבטל את רישיון הנשק.

במידה ואתם מבקשים לקבל רישיון נשק או במידה ובוטל לכם רישיון הנשק, חשוב מאוד שתתנו לעו”ד מקצועי הבקיא בתחום רישיון הנשק לעשות את העבודה עבורכם במהירות וביעילות.

משרדינו צבר הצלחות רבות בקבלת היתרים לנשיאת נשק ובהחזרת רישיון נשק שבוטל.

"כל הזכויות שמורות והאמור אינו מהווה ייעוץ משפטי"

עניין אתכם? שתפו

Facebook
Twitter
LinkedIn

הצלחה נדירה מאוד של עונש של שעות התנדבות – של"צ בתיק פלילי באישום של עבירות חמורות מאוד של החזקה/שימוש בסמים בכמות גדולה מאוד של 2.2 "קילו" שתוקן לאחר מלחמה ארוכה ל-480 "גרם" בלבד

לאחר מלחמה ארוכה מול התביעה, ניהול גישור פלילי בתיק ובשל כשלים ראייתיים אשר הצבעתי עליהם בתיק, תוקן כתב האישום לתיקון משמעותי של הכמות מ-2.2. ק"ג ל-480

Read More »

הצלחה אדירה בסגירת תיק פלילי לגננת – בעילה של חוסר אשמה-ללא רישום, לאחר ייעוץ שנתתי בטרם חקירתה במשטרה וטיעון מנומק במכתב שימוע

הלקוחה שהינה גננת בגן ילדים לחינוך מיוחד, פנתה אלי לפני כשנה וביקשה שאכין אותה היטב לחקירה במשטרה. הלקוחה סיפרה לי שהוגשה נגדה תלונה על כך

Read More »
On Key

פוסטים קשורים