בית המשפט העליון מצמצם את החיוב להזדהות בפני שוטר באמצעות תעודת זהות למקרים בהם יש לשוטר חשד סביר לביצוע עבירה פלילית

עו"ד רפאל ציק בפסק הדין שניתן בעתירה שהגישו שורה של ארגוני זכויות אדם בבג"ץ 4455/19 ו-5471/19  קובע בית המשפט העליון, כי הנוהל הקיים של משטרת ישראל המחייב הצגת תעודת זהות בפני שוטר בכל מקרה הינו שגוי. העותרים טענו, כי הפרקטיקה המשטרתית שעוגנה בחוק פסולה ואינה חוקתית, מאחר וחוק תעודת זהות מטיל חובה לשאת תעודת זהות, […]