מהו צדק מאחה ומדוע יש לו חשיבות רבה בהסדרי הטיעון?

צדק מאחה הינו מושג רחב שתחתיו חוסים הליכים שונים, שהמשותף להם, זה הניסיון ליצור שיח בין הנאשם לנפגע העבירה, כאשר שני תנאי סף נדרשים לקיומו של צדק מאחה: התנאי הראשון הוא, הודאה של הנאשם במעשה שעשה או לכל הפחות נכונות לקשור את עצמו למעשה הפלילי ותנאי שני, הסמכת נפגע העבירה והפוגע להיפגש האחד עם השני, […]