הצלחה רבה בהחזרת נשק ללקוח המשרד.

הלקוח פנה אלי, לאחר שרישיון הנשק שלו נשלל, לאור כך שהוגש נגדו כתב אישום על הזנחת כלי הנשק. פניתי למשטרת ישראל, אך היא סירבה בתוקף להחזיר ללקוח את רישיון הנשק. לאור כך, הגשתי ערר מנומק ומפורט לפקיד רישוי והיום התבשרתי שפקיד הרישוי החזיר ללקוח את רישיון הנשק שלו. מצו"ב החלטת פקיד הרישוי.