המדריך המשפטי בעבירות מרמה והונאה

המדריך המשפטי בעבירות מרמה והונאה עבירות המרמה וההונאה, הן עבירות שנעשות על ידי פעולות מרמה או הונאה או שימוש בשיטות הונאה שונות ומתוחכמות אשר תוכננו על ידי מבצע העבירה, לרבות הטעייה, הצגת מצג שווא, זיוף מסמכים, התחזות ועוד. עבירות המרמה הנפוצות בחוק העונשין קבלת דבר במרמה-עבירה זו עניינה קבלת טובת הנאה כספית או בשווי כספי […]