המדריך המשפטי למתמודדים עם מחלת נפש בדין הפלילי

הגנת אי השפיות: במשפט הפלילי, הגנת אי השפיות היא הגנה לנאשם בכך שיטען כי אין להטיל עליו אשמה פלילית בגין הפרת החוק מאחר והיה בלתי שפוי בעת שביצע את העבירה הפלילית. על פי החוק, לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שעשה אם, בשעת המעשה, בשל מחלה שפגעה ברוחו או בשל ליקוי בכושרו השכלי, היה חסר יכולת של ממש – להבין את […]