המדריך לעבירות השותפות ועבירת הניסיון לביצוע עבירה

מה הן עבירות השותפות ומהי עבירת הניסיון לביצוע עבירה? חוק העונשין קובע כי השותפים לעבירה אשר הם המסייע לעבירה, המשדל לביצוע העבירה, המבצע בצוותא את העבירה והמבצע את העבירה באמצעות אחר. כמו כן קיימת עבירת הניסיון לביצוע עבירה. במאמר הזה אסקור את עבירות השותפות לביצוע עבירה פלילית וכן את עבירת הניסיון לביצוע עבירה פלילית. המסייע: […]