המדריך לנפגע עבירה להגשת ערר על סגירת התיק כנגד החשוד

קבלת הודעה על סגירת התיק: כאשר הוחלט שלא לחקור את העבירה: הגוף החוקר יודיע לנפגע העבירה בכתב על סגירת התיק במשטרה. כאשר הוחלט שלא להעמיד לדין: תימסר למתלונן הודעה בכתב בלא ציון עילת סגירת התיק, ואולם יצוין בה כי המתלונן רשאי לברר את העילה כאמור באמצעות הגעה לכל תחנת משטרה וכן באחת הדרכים שנקבעו על […]

המדריך לנפגעי ונפגעות עבירה פלילית

המדריך לנפגעי ונפגעות עבירה פלילית נפגע עבירה עבר אירוע קשה מאוד ובשלב המשפט הפלילי הוא זקוק לליווי מקצועי מאדם שינחה אותו וייצג את האינטרסים שלו. בדין הפלילי בשונה מהדין האזרחי, המדינה היא זו שתובעת ומאשימה את עובר העבירה ונפגע העבירה לא מיוצג על ידי עורך דין שבחר, כאשר בשל כך נוצר מצב שהמאשימה שהיא המדינה […]