המדריך המשפטי לסגירת תיק במשטרה

לאחר שאדם נחקר מומלץ לפנות לרשות החוקרת במקרים המתאימים במהירות ובטרם העברת התיק לרשות התובעת, בבקשה לסגירת התיק במשטרה. עילות סגירת התיק בתחנת המשטרה: העדר אשמה פלילית: כאשר המצב הראייתי בתיק הוא חסר והסיכוי שהחשוד ביצע את העבירה נמוך, ניתן לבקש לסגור את התיק בעילה של העדר אשמה פלילית. חוסר ראיות: כאשר חומר הראיות שנאסף […]