המדריך לעבירות השותפות ועבירת הניסיון לביצוע עבירה

מה הן עבירות השותפות ומהי עבירת הניסיון לביצוע עבירה? חוק העונשין קובע כי השותפים לעבירה אשר הם המסייע לעבירה, המשדל לביצוע העבירה, המבצע בצוותא את העבירה והמבצע את העבירה באמצעות אחר. כמו כן קיימת עבירת הניסיון לביצוע עבירה. במאמר הזה אסקור את עבירות השותפות לביצוע עבירה פלילית וכן את עבירת הניסיון לביצוע עבירה פלילית. המסייע: […]

שחרור בתיק חמור בניגוד לכל הסיכויים!

שחרור בתיק חמור בניגוד לכל הסיכויים! התקבל תסקיר שלילי וחוו"ד שלילית של יחידת האיזוק, כאשר המדינה טוענת שלא ניתן לשחרר באיזוק אלקטרוני במזרח ירושלים. זימנו לחקירה בבית המשפט את קצין המשטרה שנתן את חוו"ד השלילית לאיזוק במזרח ירושלים וחקרנו אותו חקירת שתי וערב והוכחנו שמה שהקצין אומר שיש בעיית כוח אדם אינו עומד בתנאי חוק […]