המדריך לעבירות מנהליות בשימוש עצמי בקנאביס

החל מחודש אפריל 2022 – עבירות השימוש העצמי בקנאביס, נהפכו לעבירות מנהליות ללא רישום במרשם הפלילי, למעט במקרים חריגים. תנאי הסף לעבירה מנהלית החל משנת 2022: מדובר בהחזקה או בשימוש של קנאביס לצריכה עצמית עד 15 גרם בלבד. לא מדובר באדם שבמועד ביצוע העבירה טרם מלאו לו 18 שנים. לא מדובר באדם שבמועד ביצוע העבירה […]