ביטול תנאי מעצר בית והרחקה מבית הכנסת

הלקוח נחקר בחשד לביצוע עבירות בבית כנסת. לאחר חקירתו במשטרה – שוחרר הלקוח בתנאי מעצר בית לילי והרחקה של חודש מבית הכנסת בו הוא מתפלל. לאור כך, שלחתי מכתב מנומק לבטל את התנאים המגבילים ואת הפגיעה בחמורה בלקוח. לאור כך, המשטרה קיבלה את בקשתי וביטלה את התנאים המגבילים על הלקוח. זכרו תמיד, כי ייעוץ נכון […]