המדריך המשפטי לראיות פורנזיות בדין הפלילי

מטרת המדע הפורנזי שימוש בכלים מדעיים כדי לברר עובדות בהקשר לביצוע או אי ביצוע עבירה על ידי אדם. ביסוס חשד או הפרכת חשד. סיוע לגופי החקירה לקידום החקירה ואיתור חשודים, כולל באמצעים ביומטריים (דנא, טביעות אצבע). ממצאי הזיהוי הפלילי שלובים בממצאי החקירה. עקרונות המדע הפורנזי קבוצת בדיקה: בדיקות השוואתיות – נותנות הסבר ואם ההסבר מתאים […]