עוד החלטת שחרור, הפעם של אסיר שישב בכלא על עבירות נשק, אשר לווה על ידי צוות המשרד עד לשחרורו היום

לקוח המשרד, בחור צעיר ללא עבר פלילי, חי חיים נורמטיביים ושלווים, אך מעד ועבר על עבירות נשק. צוות המשרד התגייס וייצג אותו בשחרורו המוקדם מאסר, ולאחר ששכנעו את הוועדה שמדובר באירוע חריג הזר לחייו של הלקוח, החליטה ועדת השחרורים לשחררו ממאסר. החלטת שחרור אסיר בעבירות נשק