שחרור ממעצר ימים בתיק של סחר סמים בכמויות גדולות, בו ביקשה המשטרה שבעה ימי מעצר נוספים.

תיק של סחר בסמים בכמויות גדולות. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו של החשוד ב-7 ימים נוספים, לא פחות! לאחר דיון ארוך שקיימנו ועתרנו לשחרורו של החשוד ולמרות התנגדותה הנחרצת שלך המשטרה לשחרור החשוד, הורה בית המשפט  השלום על שחרורו המיידי של החשוד, כך שיוכל לעשות את השבת בבית. החלטת בית המשפט