הלקוח מואשם בסיוע להצתה, כאשר יתר הנאשמים בתיק מואשמים ברצח. הנאשם עצור במעצר בית באיזוק אלקטרוני.

הגשנו בקשה לבית המשפט המחוזי ליציאתו לעבודה, אך ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשתינו.

בעקבות כך הגשנו ערר על החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים.

לאחר דיון ארוך, בו טענו, כי עצם יציאתו של הלקוח לעבודה היא זו שתפחית את מסוכנותו, בית המשפט העליון הפך את החלטת המחוזי והורה על כך שהלקוח יוכל לצאת לעבודה מידי יום בין השעות 9:00 ועד השעה 16:00.

החלטת ביהמש העליון על קבלת הערר

קישור לכתבה כתבה באתר פוסטה: 

http://posta.co.il/article/54654634-2/