בלוג

המדריך לסגירת תיק פלילי בהסדר מותנה

סגירת תיק בהסדר מותנה, מכונה גם העילה הרביעית לסגירת תיק, בנוסף לסגירת תיק מחוסר אשמה, סגירת תיק מחוסר ראיות וסגירת תיק בשל כך שנסיבות העניין אינן מצדיקות העמדה לדין.

תנאי הסף לסגירת תיק פלילי בהסדר מותנה:

 1. נסיבות העניין מתאימות לסגירת התיק הפלילי בהסדר מותנה: שייבחנו על פי נסיבותיו האישיות של החשוד כמו גילו, מידת הפגיעה בו בשל הליך פלילי, התנהגות חיובית של החשוד ותרומתו לחברה, נסיבות חיים קשות של החשוד והעדר עבר פלילי, נסיבות ביצוע העבירה כמו הסיבות שגרמו לחשוד לבצע את העבירה,  חלקו של החשוד בביצוע העבירה, מספר קורבנות העבירה, חלוף זמן מעת ביצוע העבירה, תוצאות העבירה והנזק שנגרם ממנה, התנהלות החשוד לאחר ביצוע העבירה, לרבות שיתוף פעולה עם רשויות החוק, הודאתו בעבירה, חרטתו על העבירה ופיצוי נפגע העבירה.
 2. עבירות עוון שהעונש עליהן הוא פחות משלוש שנות מאסר והעבירות בוצעו עד ליום 1.1.2019 כמפורט להלן: איומים, הסגת גבול, תקיפה, גניבה, היזק לרכוש בזדון, תגרה, העלבת עובד ציבור, החזקת נכס חשוד, הטרדה באמצעות מתקן בזק, איסור מכירת משקאות משכרים לקטין, עבירות מסוימות של תכנון ובנייה.
 3. כל עבירות העוון שהעונש עליהן הוא פחות משלוש שנות מאסר אשר נעברו לאחר תאריך 1.1.2019[1]: למעט עבירות תעבורה ולמעט עבירות איומים כנגד בן משפחה והחזקה/שימוש בסמים שאינו סם קנאביס.
 4. התובע לא יבקש להשית עונש של מאסר בפועל בתיק הפלילי.
 5. אין לחשוד רישום פלילי בחמש השנים האחרונות שקדמו לביצוע העבירה.
 6. לא מתקיימים הליכים משפטיים נוספים כנגד החשוד.

גם בהתקיים תנאי הסף, ישקול התובע האם יש להחיל הסדר מותנה בהתחשב בנסיבות האישיות של החשוד, כמו גילו, התנהגותו החיובית נסיבות חיים קשות, היעדר עבר פלילי, נסיבות ביצוע העבירה, תוצאות העבירה והתנהלות החשוד לאחר ביצוע העבירה.

כאשר החשוד עומד בתנאי הסף ומביע נכונות להסדר, התובע יכול להגיע עם החשוד להסדר מותנה שיכלול את התנאים הבאים:

 1. תשלום קנס למדינה.
 2. תשלום פיצוי לנפגע העבירה.
 3. התחייבות להימנע מביצוע העבירה.
 4. עמידה בתנאי תכנית טיפול ושיקום.
 5. פעולות לתיקון הנזק שנגרם מהעבירה, כדוגמת מכתב התנצלות, התחייבות לא להיות בקשר עם נפגע העבירה ופסילת רישיון נהיגה וירי.

בהסדר תיקבע התקופה בה על החשוד לקיים את תנאי ההסדר. באם החשוד לא יקיים את תנאי ההסדר, יוכל התובע להגיש נגדו כתב אישום אך עדיין התובע לא יוכל לעתור לעונש מאסר בפועל כנגד החשוד.

בכדי להגיע להסדר מותנה, כדאי מאוד שהדבר ילווה על ידי סנגור שידאג להפנות את החשוד להסדר מותנה ובתנאים הראויים והמתאימים לו.

לאחרונה, תיק שבטיפול המשרד הופנה להסדר מותנה לאחר שכבר הוגש כתב אישום בתיק כנגד הלקוח.

ראו כאן:


[1] יש לציין, כי בית המשפט העליון קבע בבג"ץ 5099/20, כי נכון יהיה לשקול את הגשמת התנאים בצורה כלשהי מבחינת מועד ביצוע העבירות והסדרים נוספים גם לעניין תיקים שכבר בית המשפט הרשיע בהם, אך טרם ניתנה החלטה סופית בעניין.

"כל הזכויות שמורות והאמור אינו מהווה ייעוץ משפטי"

עניין אתכם? שתפו

Facebook
Twitter
LinkedIn

הצלחה נדירה בשחרור ממעצר בדיון הראשון בבית משפט של הלקוח החשוד בעבירות סחר בסמים מסוכנים בכמויות גדולות – לאחר ייצוג הלקוח בבית משפט וייעוץ מיטבי שנתתי לו בטרם החקירה במשטרה

הלקוח, נעצר בחשד לעבירות סחר והחזקה של סמים בכמויות גדולות, לאחר חיפוש שבוצע בביתו. לקוחותיי יודעים, כי אצלי הלקוח הוא מלך  והוא תמיד מעל הכל ואני

Read More »

המדריך לתאונת דרכים

תיק תאונת דרכים, הינו תיק של עבירה שגרמה לתאונת דרכים בה ניזוק רכב או נפצע אדם. מדובר בתיק פלילי לכל דבר, בו ייחקרו במשטרה הנהג

Read More »

המדריך לנהג חדש

חובת מלווה בנהג חדש: נהגים חדשים צעירים (מתחת לגיל 24) חייבים לנהוג עם מלווה במשך 6 חודשים מיום שעברו טסט וקיבלו היתר זמני לנהיגה. מלווה

Read More »
On Key

פוסטים קשורים