הצלחות

הצלחות המשרד

צוואות וירושות

משרדינו מתמחה בדיני הירושה ובעריכת צוואות, לרבות עריכת צוואות על פי ההלכה היהודית.

תביעה בנזיקין

תביעה בנזיקין כדי לקבוע את האחריות האזרחית בעוולת הרשלנות יש להוכיח את קיומם של ארבעה יסודות. 1.קיומה של חובת זהירות. 2.חובת הזהירות הופרה ע”י המזיק, כלומר שהוא התרשל. 3.נגרם…