החלטה חשובה לטובת לקוח אותו מייצג המשרד בשאלה אם יש להציג כראיה לעונש סרטון אשר מתעד את האירוע נשוא כתב האישום

בפתח דיון טיעונים לעונש בעניינו של לקוח אשר משרדינו מייצג, ביקשה המאשימה להציג כראיה לעונש בפני בימ"ש, סרטון אשר מתעד את האירוע נשוא כתב האישום. דבר זה נעשה בהפתעה מצד התביעה החלטה בעניין הצגת סרטון וידאו במסגרת טיעונים לעונש וללא כל הודעה מוקדמת מצד התביעה אלינו או אל בית המשפט. טענו כי במקרה דנן יש לאסור […]