המדריך לנפגע עבירה להגשת ערר על סגירת התיק כנגד החשוד

קבלת הודעה על סגירת התיק: כאשר הוחלט שלא לחקור את העבירה: הגוף החוקר יודיע לנפגע העבירה בכתב על סגירת התיק במשטרה. כאשר הוחלט שלא להעמיד לדין: תימסר למתלונן הודעה בכתב בלא ציון עילת סגירת התיק, ואולם יצוין בה כי המתלונן רשאי לברר את העילה כאמור באמצעות הגעה לכל תחנת משטרה וכן באחת הדרכים שנקבעו על […]