הסדר טיעון מוצלח בתיק השוד במנזר קרנטל ביריחו-שלוש שנות מאסר וקצת (לאחר קיזוז ימי המעצר)

לאחר משא ומתן ארוך והליך גישור פלילי שיפוטי בינינו לבין הפרקליטות. הגענו להסדר טיעון, לפיו כתב האישום יתוקן מהותית הן בהוראות החיקוק אשר שתיים מהן נמחקו והן בעובדות כתב האישום אשר נמחקו ושונו מהותית. הנאשם ירצה מאסר בפועל של שלוש שנים ושלושה חודשים (לאחר קיזוז ימי מעצרו שהם קרוב לשנה) וללא כל תשלום של פיצוי […]