תפקידיו של שירות המבחן בהליך הפלילי

שירות המבחן למבוגרים הנו שירות ממלכתי סוציאלי במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, המעוגן בחוק הפלילי והנו חלק ממערכת אכיפת החוק.השירות אחראי על מתן שירותי אבחון, פקוח, טיפול ושיקום למעורבים באירוע פלילי (חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה), שגילם 18 ומעלה. שירות המבחן לנוער הוא שירות טיפולי-סוציאלי סמכותי הפועל כשירות ארצי במינהל תיקון וסיוע לבתי המשפט אשר שייך למשרד […]

המדריך לשחרור בהליך המעצר

המדריך לשחרור בהליך המעצר חלופות מעצר ותנאי השחרור: על פי החוק, בית המשפט יורה על שחרור העצור וקביעת תנאי שחרור, כאשר ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך זו. גם הקצין הממונה יכול להורות על שחרור העצור בתנאים במקרה שהשופט שנתן את צו המעצר לא קבע בצו  המעצרכי העצור יובא לפניו לשם שחרורו או את תנאי […]