בלוג

המדריך המשפטי למחיקת רישום פלילי

 1. מהו רישום פלילי וכיצד הוא משפיע עלינו?

הרישום הפלילי הינו פלט משטרתי הכולל את הרישום הפלילי בדבר הרשעות בעבירות פליליות ועונשים שהושתו על האדם, כמו מאסר בפועל, מאסר על תנאי, קנס ופיצוי.

הרישום הפלילי כולל גם צווים שנתן בית המשפט אף ללא הרשעה כמו צווי מבחן, התחייבות להימנע מעבירה, שירות לתועלת הציבור, קביעת בית המשפט כי האדם ביצע עבירה גם אם אינו יכול לעמוד לדין או אינו בר עונשין בשל היותו חולה נפש או לקוי בכושרו השכלי וכן החלטת בית המשפט לגבי קטין שביצע עבירה והוראות שנתן בית המשפט בעניין דרכי הטיפול בו.

הרישום הפלילי מהווה כתם על האדם ויכול להוות חסם בפני האדם להתקבל לעבודה בתחומי עיסוק רבים ונחשקים. הרישום הפלילי יכול לפסול אדם מלהשתתף במכרז בו יש תנאי המגביל  את השתתפותו של בעל רישום פלילי.

לאחרונה, קבע נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות,  השופט דוד רוזן, כי הרישום הפלילי עליו נסמכים אינו בהכרח נכון ומדויק ואינו מעודכן תמיד ועל כן חשוב מאוד כי תממשו את זכותכם לעיון במרשם הפלילי ותבדקו את הנתונים הרשומים על שמכם במרשם הפלילי.

החוק מאפשר לכל אזרח לקבל תדפיס "זכות עיון" בתחנת המשטרה או באמצעות האינטרנט, על מנת שיוכל לדעת מהם הרישומים שעל שמו ויוכל לפעול לתיקון טעויות.

 1. מהי תקופת ההתיישנות ותקופת המחיקה של רישום פלילי?

תקופות ההתיישנות והמחיקה תלויות אם האדם בגיר או קטין.

תקופות ההתיישנות:

לעניין אדם בגיר:

 • התיישנות ההרשעה בעונש של עד שנת מאסר, תהיה תקופת העונש שהוטלה ועוד 7 שנים.
 • ההתיישנות בעונש של עד 5 שנות מאסר, תהיה תקופת העונש שהוטלה ועוד 10 שנים.
 • ההתיישנות בעונש של למעלה מ-5 שנים, תהיה תקופת העונש שהוטלה ועוד כפל התקופה, אך לא יותר מ- 15 שנים.

לעניין אדם קטין:

 • התיישנות ההרשעה בעונש של עד 3 שנות מאסר, תהיה תקופת העונש שהוטלה ועוד 5 שנים.
 • ההתיישנות בעונש של עד 5 שנות מאסר, תהיה תקופת העונש שהוטלה ועוד 7 שנים.
 • התיישנות בעונש של למעלה מ-5 שנים, תהיה תקופת העונש שהוטלה ועוד 10 שנים.

בתום תקופת ההתיישנות, יימסר מידע מהמרשם הפלילי רק למספר גורמים מצומצם.

תקופות המחיקה:

תקופת המחיקה בבגיר ובקטין, תהיה לאחר שעברו 10 שנים מתום תקופת ההתיישנות.

במקרים חריגים כמו למשל כאשר התיק הסתיים בגזר דין ללא הרשעה, תהיה תקופת מחיקה של 5 שנים.

בתום תקופת המחיקה, הרישום הפלילי נמחק מגיליון הרישום הפלילי והמידע יהיה חשוף רק ליועץ המשפטי לממשלה ולמספר גורמים מצומצם ביותר ורק לצורך בדיקת מינויו של אותו אדם לתפקיד נשיא המדינה, מבקר המדינה ושופט או לתפקיד ביטחוני או מודיעני.

 1. כיצד ניתן למחוק את הרישום הפלילי?

ניתן לפנות לנשיא המדינה בבקשה לקיצור תקופת המחיקה או ההתיישנות של הרישום הפלילי.

הבקשה לנשיא צריכה להיות מנומקת מאוד, כמו לדוגמה בשל נסיבות אישיות, מצב משפחתי, מצב רפואי, מצב כלכלי, המלצות וחוות דעת.

 1. מהו רישום משטרתי?

הרישום המשטרתי, הינו רישום המתנהל במשטרת ישראל. הרישום המשטרתי כולל תיקי מב"ד-תיקים שטרם הוחלט אם לסגור אותם או להגיש בהם כתב אישום או שמדובר בתיקים שמתנהלים בבית המשפט אך טרם הוכרעו. הרישום המשטרתי כולל גם תיקים שנסגרו בעילת סגירה של חוסר ראיות, עילה של נסיבות העניין אינן מצדיקות העמדה לדין (מה שנקרא בעבר חוסר עניין לציבור) או עילה של סגירת תיק בהסדר מותנה. הרישום המשטרתי כולל גם תיקים שהוגש בהם כתב אישום אך ההליכים בהם עוכבו וכן תיקים שנסגרו לאחר שהוחלט שלא לחקור בהם.

גם פה, החוק מאפשר לכל אזרח לקבל תדפיס "זכות עיון" בתחנת המשטרה אודותיו, על מנת שיוכל לדעת מהם הרישומים המשטרתיים שעל שמו ויוכל לפעול לתיקון טעויות.

 1. כיצד ניתן לבטל את הרישום המשטרתי?

בקשה לביטול רישום משטרתי ניתן להגיש לאגף החקירות במטה הארצי של משטרת ישראל, על פי המפורט להלן:

 • א. בעבירה שעונשה מעל 3 שנות מאסר: בבגיר, לאחר שחלפו 7 שנים מעת ביצוע העבירה, ובקטין, לאחר שחלפו 5 שנים מעת ביצוע העבירה.
 • ב. בעבירה שעונשה פחות מ-3 שנות מאסר: בבגיר, לאחר שחלפו 5 שנים מעת ביצוע העבירה ובקטין, לאחר שחלפו 3 שנים מעת ביצוע העבירה.

אפשרות נוספת למחיקת רישום, הינה על ידי בקשה לשינוי עילת סגירת תיק החקירה לעילה של חוסר אשמה, כאשר לאחר שמתקבלת החלטה על סגירת התיק מחוסר אשמה, יימחק הרישום מהמרשם המשטרתי.

חשוב לציין, כי בשנים האחרונות בעקבות הביקורת בבג"ץ ארגמן 6213/14, תוקנה הנחיית פרקליטות המדינה והתנאי לסגירת תיקים מחוסר אשמה התגמש, כך שאם בעבר התנאי לסגירת תיק מחוסר אשמה היה שאין "שמץ ראייתי" הקושר את החשוד לעבירה, כיום עילת חוסר אשמה תהיה גמישה יותר והתנאי יהיה בכל מקרה בו הסבירות שהחשוד ביצע את העבירה הינה נמוכה.

 1. מהם השיקולים לביטול הרישום משטרתי?

קיימים מספר שיקולים ואמות מידה לביטול הרישום המשטרתי ובהם חומרת העבירה, היקף וחומרת הפגיעה שגרמה העבירה, רישומים נוספים הקיימים בעניינו של המבקש, ביטולים קודמים של רישומים משטרתיים, נסיבות אישיות, משך הזמן שעבר מעת העבירה וגילו של המבקש.

במידה ויש לכם רישום פלילי או משטרתי, חשוב מאוד שתתנו לעו"ד מקצועי הבקיא בתחום המרשם הפלילי לעשות את העבודה ולייצג אתכם בבקשה למחיקת או ביטול הרישום ובשום מקרה לא מומלץ לבצע פנייה בעניין מחיקת רישום פלילי ללא שקיבלתם יעוץ משפטי מקצועי.

 

כל הזכויות שמורות ©

"כל הזכויות שמורות והאמור אינו מהווה ייעוץ משפטי"

עניין אתכם? שתפו

Facebook
Twitter
LinkedIn

הצלחה נדירה בשחרור ממעצר בדיון הראשון בבית משפט של הלקוח החשוד בעבירות סחר בסמים מסוכנים בכמויות גדולות – לאחר ייצוג הלקוח בבית משפט וייעוץ מיטבי שנתתי לו בטרם החקירה במשטרה

הלקוח, נעצר בחשד לעבירות סחר והחזקה של סמים בכמויות גדולות, לאחר חיפוש שבוצע בביתו. לקוחותיי יודעים, כי אצלי הלקוח הוא מלך  והוא תמיד מעל הכל ואני

Read More »

המדריך לתאונת דרכים

תיק תאונת דרכים, הינו תיק של עבירה שגרמה לתאונת דרכים בה ניזוק רכב או נפצע אדם. מדובר בתיק פלילי לכל דבר, בו ייחקרו במשטרה הנהג

Read More »

המדריך לנהג חדש

חובת מלווה בנהג חדש: נהגים חדשים צעירים (מתחת לגיל 24) חייבים לנהוג עם מלווה במשך 6 חודשים מיום שעברו טסט וקיבלו היתר זמני לנהיגה. מלווה

Read More »
On Key

פוסטים קשורים