בלוג

החלטת ביניים מעניינת של בג"ץ בעניין הרחבת תחולת סגירת התיקים בהסדר מותנה בעבירות עוון, גם בתיקים פליליים בהם נעברו עבירות בטרם שנת 2019

עו"ד רפאל ציק

בשנת 2013 נכנס לתוקפו תיקון 66 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב-1982, אשר הוסיף את עילת סגירת תיק בהסדר מותנה לעילות הסגירה הקיימות, חוסר אשמה, חוסר ראיות ונסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות להעמדה לדין.

סגירת תיק בהסדר מותנה, משמעותה, שהתיק ייסגר כנגד החשוד במקרים שאין לו רישום פלילי בחמש השנים האחרונות, העבירה אינה מצדיקה מאסר בכלא, לא מתקיימים הליכים משפטיים אחרים כנגד החשוד וכן התחשבות בנסיבות אישיות של החשוד, כמו גילו, התנהגותו, נסיבות חייו, נסיבות ביצוע העבירה, תוצאות העבירה והתנהלות החשוד לאחר ביצוע העבירה.

כאשר החשוד עומד בתנאי הסף ומביע נכונות להסדר, ההסדר יכלול את התנאים הבאים או חלקם: תשלום קנס, תשלום פיצוי לנפגע העבירה, התחייבות להימנע מביצוע העבירה, עמידה בתכנית שיקומית, פעולות לתיקון הנזק שנגרם.

בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה "משפט פלילי, סדר הדין הפלילי – הסדר מותנה" מיום 3.1.19, נאמר, כי הסמכות לערוך הסדרים מותנים הורחבה על כלל עבירות העוון בסמכות התביעה המשטרתית שבוצעו לאחר יום 1.1.19, למעט עבירות מסוימות אשר הוחרגו מן ההנחייה.

על פי החוק, עבירת עוון, היא עבירה שנקבע לה עונש מאסר לתקופה העולה על שלושה חודשים ושאינה עולה על שלוש שנים וכן קנס שלא נקבע לו סכום.

בהמשך לכך הגישה הסנגוריה הציבורית עתירה לבג"ץ (בג"ץ 5099/20), בבקשה לשנות ולבטל חלקים מהנחיית היועץ המשפטי לממשלה בנושא הסדרים מותנים וטענה, כי יש להחיל את החוק בדבר סגירת תיקים בהסדר  על כלל התיקים התלויים ועומדים בבתי המשפט בעבירות עוון וכן על כלל התיקים שטרם הוגש בהם כתב אישום בעיברות עוון, גם ביחס לתיקים בהם עבירת העוון נעברה לפני יום 1.1.19.

הסנגוריה הציבורית, טענה בעתירה לאפליה בין חשוד שהוא שוטר שעניינו מטופל במחלקה לחקירות שוטרים שבעניינו לא חל מועד התחולה שנקבע לאזרחים שאינם שוטרים, קרי: 1.1.19 וכן לאפליה בין אזרח לאזרח, בכך שאזרח שעבר עבירה לאחר יום 1.1.19 יוכל להנות מסגירת תיק בהסדר מותנה, אך אזרח אחר שעבר עבירה לפני 1.1.19, לא יוכל להנות מסגירת תיק בהסדר מותנה.

בהחלטת ביניים שנתן בג"ץ ביום 21.10.20, הורה כי המשיבים יתייחסו למספר התיקים שבהם טרם הוגש כתב אישום וכן תיקים אשר תלויים ועומדים בבית המשפט בעבירות עוון בין השנים 2017 ועד 2019 ובין השנים 2015 ועד 2017 וכן תיבדק האפשרות לתת חנינה למי שלא התאפשר לערוך הסדר מותנה בעניינו וכי תגובת המשיבים בעניין זה תוגש לבג"ץ עד ליום 1.12.20.

בתקווה כי בג"ץ בהחלטתו הסופית, ישים קץ לאפליה בין אזרחים לאזרחים בסגירת תיק בהסדר מותנה וכי תחולת תיקון 66 תחול על עבירות שבוצעו החל מיום תיקון החוק.

עו"ד רפאל ציק

הכותב הינו עורך דין אשר עוסק בתחום הפלילי

ליצירת קשר 054-6350650

"כל הזכויות שמורות והאמור אינו מהווה ייעוץ משפטי"

עניין אתכם? שתפו

Facebook
Twitter
LinkedIn

הצלחה נדירה בשחרור ממעצר בדיון הראשון בבית משפט של הלקוח החשוד בעבירות סחר בסמים מסוכנים בכמויות גדולות – לאחר ייצוג הלקוח בבית משפט וייעוץ מיטבי שנתתי לו בטרם החקירה במשטרה

הלקוח, נעצר בחשד לעבירות סחר והחזקה של סמים בכמויות גדולות, לאחר חיפוש שבוצע בביתו. לקוחותיי יודעים, כי אצלי הלקוח הוא מלך  והוא תמיד מעל הכל ואני

Read More »

המדריך לתאונת דרכים

תיק תאונת דרכים, הינו תיק של עבירה שגרמה לתאונת דרכים בה ניזוק רכב או נפצע אדם. מדובר בתיק פלילי לכל דבר, בו ייחקרו במשטרה הנהג

Read More »

המדריך לנהג חדש

חובת מלווה בנהג חדש: נהגים חדשים צעירים (מתחת לגיל 24) חייבים לנהוג עם מלווה במשך 6 חודשים מיום שעברו טסט וקיבלו היתר זמני לנהיגה. מלווה

Read More »
On Key

פוסטים קשורים