בלוג

המדריך לנפגעי ונפגעות עבירה פלילית

המדריך לנפגעי ונפגעות עבירה פלילית

נפגע עבירה עבר אירוע קשה מאוד ובשלב המשפט הפלילי הוא זקוק לליווי מקצועי מאדם שינחה אותו וייצג את האינטרסים שלו.

בדין הפלילי בשונה מהדין האזרחי, המדינה היא זו שתובעת ומאשימה את עובר העבירה ונפגע העבירה לא מיוצג על ידי עורך דין שבחר, כאשר בשל כך נוצר מצב שהמאשימה שהיא המדינה לא מייצגת את נפגע או את נפגעת העבירה היטב אלא מייצגת בעיקר את האינטרס הציבורי ולשם כך זקוק נפגע העבירה בליווי משפטי מקצועי לאורך כל הדרך עד לשלב שמי שפגע בו יבוא על עונשו הראוי.

זכויות נפגע או נפגעת עבירה פלילית

מסירת מידע: נפגע עבירה זכאי לכך שיימסר לו מידע על השלבים השונים של ההליך הפלילי שמתנהלים כנגד הנאשם בעבירה ממנה נפגע, כמו עצם העמדת החשוד לדין או החלטה שלא להמשיך לחקור בתיק או החלטה שלא להעמיד את החשוד לדין או סגירת התיק כנגד החשוד בהסדר מותנה,  עיכוב ההליך הפלילי, מועדי הדיונים בתיק וכמובן הכרעת הדין, גזר הדין והגשת ערעור בתיק.

זכות העיון בכתב האישום ובהסדר לסגירת תיק: לנפגע העבירה יש זכות לעיין ולקבל לידיו את כתב האישום שהוגש נגד הנאשם וכן זכות לעיין ולקבל לידו את ההסדר לסגירת תיק עם הנאשם.

זכות לנוכחות במשפט: נפגע עבירה זכאי להיות נוכח בדיון הנערך בדלתיים סגורות וכן שאדם נוסף יהיה נוכח איתו בדיון.

הצהרת נפגע או נפגעת עבירה: נפגע עבירה זכאי למסור הצהרה לבית המשפט על כל פגיעה ונזק שנגרמו לו בשל העבירה, לרבות נזק לגוף, נזק נפשי או נזק לרכוש.

זכויות נוספות שיש רק לנפגע או נפגעת עבירת מין או אלימות חמורה

זכויות  בחקירה: בשל הרגישות המובנית, אסור לחקור לגבי עברו המיני של נפגע או נפגעת עבירה. כמו כן, במהלך חקירת תלונה בגוף החוקר בדבר עבירת מין או אלימות לא ייחקר נפגע העבירה על עברו המיני, למעט חקירה הנדרשת בנסיבות הענין בדבר קשר מיני קודם עם החשוד. כמו כן נפגע עבירת מין או אלימות זכאי שאדם המלווה אותו, לפי בחירתו, יהיה נוכח בעת חקירתו בגוף החוקר. כמו כן נפגע עבירת מין זכאי לבחור את מין החוקר, והוא ייחקר כאמור בהתאם לבקשתו.

ניהול ההליך תוך זמן סביר: ההליכים הנוגעים לעבירת מין או אלימות יקוימו בתוך זמן סביר, כדי למנוע עינוי דין.

זכות להביע עמדה לעניין הסדר טיעון או הסדר לסגירת תיק ובנושאים נוספים: נפגע עבירת מין או אלימות חמורה שביקש, זכאי לקבל מידע על פרטיו של הסכם הסדר טיעון המתגבש עם הנאשם וזכאי להביע את עמדתו בעניין הסכם הסדר הטיעון בטרם ייחתם בין הפרקליטות לנאשם. מדובר בזכות חשובה מאוד עד כדי כך שהחוק מחייב את בית המשפט לברר בדיון מקדמי של עבירת מין או אלימות חמורה האם קויימו זכויות חוק זכויות נפגעי עבירה לעניין הבעת זכות של נפגע עבירה לגבי ההסדר.

הבעת עמדה בנושאים נוספים: כמו כן נפגע או נפגעת עבירה זכאי להביע עמדה בכתב לפני ועדת השחרורים הדנה בשחרורו על תנאי ממאסר של הנאשם, זכאי להביע עמדה טרם החלטת נשיא המדינה בטרם ההחלטה בעניין חנינת הנאשם.

זכות לקבלת מידע: נפגע עבירת מין או אלימות זכאי שיימסר לו מידע על מאסרו ומעצרו של הנאשם, יציאת הנאשם לחופשה מהמאסר, מועד תום שני שלישים מתקופת מאסרו של הנאשם ומועד תום ריצוי העונש במאסר של הנאשם, תנאי השחרור של הנאשם, החלטת נשיא המדינה לעניין חנינה לנאשם וכן מתן צו פיקוח על פי חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין, לרבות תנאי הפיקוח והמעקב וכן כל שינוי בתקופת תוקפו של הצו או בתנאי מתנאיו.

הגבלה על מסירת פרטים אישיים של נפגע או נפגעת עבירה: החוק מגן על נפגע העבירה כאשר הוא אוסר לגלות את פרטיו האישיים של נפגע עבירת מין או אלימות חמורה לנאשם ולעורך דינו.

תסקיר נפגע עבירה: בית המשפט שהרשיע את הנאשם, רשאי להורות על הכנת תסקיר נפגע עבירה, בו נפגע העבירה מפרטים את הנזקים שנגרמו להם בשל האירוע שעשה הנאשם. נפגע או נפגעת העבירה לא ייחקרו על תסקיר נפגע העבירה שהוגש בעניינם.

פיצוי נפגע העבירה בהליך הפלילי:

החוק קובע, כי אם הורשע אדם, בית המשפט יכול לייבו בשל כל אחת מהעבירות שעבר, לשלם לאדם שניזוק על ידי העבירה, סכום של עד 258,000 ₪ לפיצוי הנזק או הסבל שנגרם לנפגע או נפגעת העבירה. בית המפשט העליון קבע בפסיקתו (ע"פ 1076/15 טווק, ע"פ  3328/14 אבו חאמד, ע"פ 2362/16 קרני) כי גם אם יש מספר ניזוקים מהעבירה, סכום הפיצוי לכלל הניזוקים ביחד הוא עד לסכום של 258,000 ₪.

ברע"פ 9727/05 גליקסמן נ' מדינת ישראל בית המשפט העליון קובע מספר עקרונות חשובים בנוגע לפיצוי נפגע או נפגעת העבירה:

  1. חשוב שבית המשפט בהליך הפלילי יפסוק פיצוי פלילי, מאחר וזה סעד מידי לנפגע ונפגע העבירה לא אמור לחכות עד סיום ההליך האזרחי שיכול להימשך שנים ארוכות, בכדי שיפוצה על נזקיו.
  2. הפיצוי הפלילי לא מתיימר לשלם את כל הזכויות גם בשל כך שהפיצוי הפלילי מוגבל בסכום שלו וגם בשל כך שיש את הדין האזרחי וניתן להגיש תביעה אזרחית כנגד הנאשם לאחר סיום המשפט הפלילי.
  3. אם נפסק פיצוי בהליך הפלילי, אז זה יקוזז בהמשך מהסכום שייפסק לנפגע או נפגעת העבירה באם נפגע או נפגעת העבירה יגישו תביעה כספית-נזיקית בהמשך.

תביעה כספית-נזיקית כנגד הנאשם:

כאשר פסק הדין הפך להיות סופי, יכול נפגע העבירה להגיש תוך 90 יום תביעה אזרחית נגררת כנגד הנאשם כאשר היתרון הגדול הוא שנפגע העבירה לא צריך להוכיח את עצם העבירה אלא אך ורק את הנזק, כאשר במקרים חריגים כמו למשל בהטרדה מינית, התביעה היא אף ללא הוכחת כל נזק וניתן לתבוע עד 120 אלף ש”ח.

משרדינו מייצג נפגעי עבירה לצורך ליווי ההליך הפלילי ובכדי לדאוג שנאשם אשר עבר עבירה פלילית וגרם לנזק לנפגע או לנפגעת העבירה יבוא על עונשו הראוי.

משרדינו גם עוסק בהגשת תביעות אזרחיות מצד נפגעי עבירה כלפי הנאשם (תביעה נגררת) וזכה להצלחות רבות בתחום.

"כל הזכויות שמורות והאמור אינו מהווה ייעוץ משפטי"

עניין אתכם? שתפו

Facebook
Twitter
LinkedIn

הצלחה נדירה בתיק תאונת דרכים במעבר חציה בה נגרם להולך הרגל נזק של חבלה של ממש, אשר מסתיים ללא פסילה של יום אחד של רישיון הנהיגה ללקוח.

הלקוח הואשם בכתב אישום חמור, בעבירות אי מתן אפשרות להולך רגל להשלים מעבר חציה בבטחה, נהיגה בקלות ראש והתנהגות הגורמת נזק, כאשר הלקוח פגע בהולכת

Read More »

הצלחה נדירה בשחרור ממעצר בדיון הראשון בבית משפט של הלקוח החשוד בעבירות סחר בסמים מסוכנים בכמויות גדולות – לאחר ייצוג הלקוח בבית משפט וייעוץ מיטבי שנתתי לו בטרם החקירה במשטרה

הלקוח, נעצר בחשד לעבירות סחר והחזקה של סמים בכמויות גדולות, לאחר חיפוש שבוצע בביתו. לקוחותיי יודעים, כי אצלי הלקוח הוא מלך  והוא תמיד מעל הכל ואני

Read More »

המדריך לתאונת דרכים

תיק תאונת דרכים, הינו תיק של עבירה שגרמה לתאונת דרכים בה ניזוק רכב או נפצע אדם. מדובר בתיק פלילי לכל דבר, בו ייחקרו במשטרה הנהג

Read More »

המדריך לנהג חדש

חובת מלווה בנהג חדש: נהגים חדשים צעירים (מתחת לגיל 24) חייבים לנהוג עם מלווה במשך 6 חודשים מיום שעברו טסט וקיבלו היתר זמני לנהיגה. מלווה

Read More »
On Key

פוסטים קשורים