בלוג

המדריך המשפטי בנושא עבירות מרמה והונאה

עבירות המרמה וההונאה, הן עבירות שנעשות על ידי פעולות מרמה או הונאה או שימוש בשיטות הונאה שונות ומתוחכמות אשר תוכננו על ידי מבצע העבירה, לרבות הטעייה, הצגת מצג שווא, זיוף מסמכים, התחזות ועוד.

עבירות המרמה הנפוצות בחוק העונשין

קבלת דבר במרמה: עבירה זו עניינה קבלת טובת הנאה כספית או בשווי כספי כאשר קבלת הדבר נעשתה במרמה של האדם על ידי כך שאדם טוען בכתב או בעל פה עובדה שהיא שקרית, במטרה לרמות אדם אחר-העונש הוא בנסיבות של עבירה קלה עד שלוש שנות מאסר וכאשר מדובר בנסיבות של עבירה חמורה-עד חמש שנות מאסר.

נסיבות חומרת העבירה ייקבעו על פי נסיבותיו של מקרה ומקרה, על פי אופי העבירה, חומרת העבירה, מספר הפעמים שהעבירה בוצעה, סכום הכסף שהתקבל בעבירה ונסיבות נוספות.

קבלת דבר בתחבולה: עבירה פחות נפוצה, שעניינה קבלת דבר על ידי תחבולה או ניצול מכוון של טעות הזולת אך בעבירה זו בשנות מעבירת קבלת הדבר במרמה, אין צורך שהאדם ירמה את האחר-העונש הוא עד שנתיים מאסר.

זיוף ושימוש במסמך מזויף: עבירה זו עניינה זיוף של מסמך שנחזה להיות כמסמך אמיתי אך הוא אינו כך והמסמך עשוי להטעות את האדם או כאשר אדם שינה מסמך, כמו למשל הוסיף פרטים או השמיט פרטים מהמסך בכוונה לרמות אדם אחר וכן הגשת המסמך המזויף או הנפקת המסמך המזויף או שימוש במסמך בכל דרך או חתימה על מסמך בשם אדם פלוני כאילו האדם האחר חתם על המסמך, ללא שיש לאותו אדם סמכות לכך-העונש הוא עד שנת מאסר כאשר מדובר רק בזיוף של המסמך, שלוש שנות מאסר כאשר הזיוף נעשה לצורך קבלת טובת הנאה ועד חמש שנות מאסר כאשר הזיוף נעשה בנסיבות חמורות כפי שהוגדר לעיל.

זיוף המשפיע על עסקאות: זיוף של מסמך שיש בו ידיעה על אדם או תאגיד בכוונה לרמות-העונש עד שלוש שנות מאסר.

זיוף בידי עובד הציבור: עובד ציבור שמזייף מסמך שהוא ממונה על עשייתו או שמירתו או שיש לו גישה אליו במסגרת תפקידו-דינו עד שלוש שנות מאסר. עובד הציבור שזייף כאמור בכוונה לקבל טובת הנאה-דינו מאסר עד חמש שנים. עובד הציבור שקיבל טובת הנאה ובשל כך קיבל טובת הנאה-דינו עד שבע שנות מאסר.

רישום כוזב במסמכי תאגיד: מייסד, מנהל, חבר או פקיד של תאגיד, הרושם, או גורם לרישום, פרט כוזב במסמך של התאגיד, בכוונה לרמות, או נמנע מלרשום בו פרט אשר היה עליו לרשמו, בכוונה לרמות, דינו –עד חמש שנות מאסר.

מרמה והפרת אמונים בתאגיד: מנהל, מנהל עסקים או עובד אחר של תאגיד, או כונס נכסים, מפרק עסקים, מפרק עסקים זמני, מנהל נכסים או מנהל מיוחד של תאגיד, אשר נהג אגב מילוי תפקידו במרמה או בהפרת אמונים הפוגעת בתאגיד, דינו – עד שלוש שנות מאסר.

הונאת נושים: הנותן מתנה או מוסר או מעביר או משעבד נכס מנכסיו או גורם לאחת מאלה, בכוונה להונות נושה מנושיו, דינו – עד שלוש שנות מאסר. המוכר או מסלק חלק מנכסיו אחרי התאריך שבו ניתן נגדו פסק דין או צו לתשלום כסף שלא קיימם, או תוך חודשיים לפני התאריך האמור, והכל בכוונה להונות נושיו, דינו – עד שלוש שנות מאסר.

קשר להונות: הקושר קשר עם זולתו להשפיע במרמה או בהונאה על מחיר השוק של דבר הנמכר בפומבי או להונות את הציבור או כל אדם, או לסחוט נכס מאדם, דינו – עד שלוש שנות מאסר.

התחזות כאדם אחר: המציג עצמו בשקר כאדם אחר, חי או מת, בכוונה להונות, דינו – עד שלוש שנות מאסר; המציג את עצמו כאדם הזכאי על פי צוואה או על פי דין לנכס פלוני והוא עושה זאת כדי להשיג את הנכס או את החזקתו, דינו – עד חמש שנות מאסר.

מרמה והפרת אמונים: עובד הציבור העושה במילוי תפקידו מעשה מרמה או הפרת אמונים הפוגע בציבור, אף אם לא היה במעשה משום עבירה אילו נעשה כנגד יחיד, דינו – עד שלוש שנות מאסר.

עבירות המרמה בחוק כרטיסי חיוב

גניבת כרטיס אשראי (כרטיס חיוב): אדם הלוקח או מחזיק בכרטיס אשראי (כרטיס חיוב) שלא בהסכמת בעל הכרטיס, בכוונה להשתמש בו או לאפשר לאדם אחר להשתמש בו-דינו עד שלוש שנות מאסר. במקרה שאדם לוקח או מחזיק כרטיס אשראי של בהסכמת בעליו-חזקה שאותו אדם מתכוון להשתמש בו או לאפשר לאחר להשתמש בו אלא אם כן הוכיח סיבה מוצדקת ללקיחת או לנטילת כרטיס האשראי.

הונאה בכרטיס אשראי (כרטיס חיוב): המשתמש בכרטיס אשראי (כרטיס חיוב) או במרכיב ממרכיביו, בכוונה להונות, דינו – עד שלוש שנות מאסר, ואם נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, דינו – עד  חמש שנות מאסר.

החזקת ציוד לזיוף כרטיס אשראי (כרטיס חיוב): המחזיק בחומר או במכשיר המיועד לייצור כרטיס אשראי (כרטיס חיוב) של מנפיק או להדפסה, למחיקה להוספת נתונים או לעריכת שינויים על גבי כרטיס חיוב של המנפיק, והכל ללא הסכמת אותו מנפיק, דינו – עד שלוש שנות מאסר.

במידה וקיבלת כתב אישום או הודעה על שימוע בטרם הגשת כתב אישום, פנה במהירות לעו”ד בכדי שיסייע לך בכך.

משרדי עוסק רבות בייצוג חשודים ונאשמים בתחום עבירות המרמה וההונאה וצבר הישגים רבים לטובת לקוחותיו.

"כל הזכויות שמורות והאמור אינו מהווה ייעוץ משפטי"

עניין אתכם? שתפו

Facebook
Twitter
LinkedIn

הצלחה נדירה בשחרור ממעצר בדיון הראשון בבית משפט של הלקוח החשוד בעבירות סחר בסמים מסוכנים בכמויות גדולות – לאחר ייצוג הלקוח בבית משפט וייעוץ מיטבי שנתתי לו בטרם החקירה במשטרה

הלקוח, נעצר בחשד לעבירות סחר והחזקה של סמים בכמויות גדולות, לאחר חיפוש שבוצע בביתו. לקוחותיי יודעים, כי אצלי הלקוח הוא מלך  והוא תמיד מעל הכל ואני

Read More »

המדריך לתאונת דרכים

תיק תאונת דרכים, הינו תיק של עבירה שגרמה לתאונת דרכים בה ניזוק רכב או נפצע אדם. מדובר בתיק פלילי לכל דבר, בו ייחקרו במשטרה הנהג

Read More »

המדריך לנהג חדש

חובת מלווה בנהג חדש: נהגים חדשים צעירים (מתחת לגיל 24) חייבים לנהוג עם מלווה במשך 6 חודשים מיום שעברו טסט וקיבלו היתר זמני לנהיגה. מלווה

Read More »
On Key

פוסטים קשורים