בלוג

המדריך המשפטי הפלילי-הצבאי

מעצר בצבא:

רובם המוחלט של התיקים הצבאיים גוררים אחריהם מעצר עד תום ההליכים.

בצבא קיימת חלופת מעצר שהיא מעצר פתוח ביחידה הצבאית אך אין אופציה של חלופת מעצר רגילה, אלא אם מדובר באדם שסיים את שירותו הצבאי.

עילות המעצר: עילות המעצר בצבא אינן קבועות בחוק (בשונה מחוק המעצרים בהליך האזרחי) ולצד העילות הקלאסיות של מסוכנות, הימלטות ושיבוש יש בצבא שתי עילות נוספות: מסוכנות צבאית וכן עילת ההרתעה-פגיעה במשמעת/עילת המעצר הייחודית.

העילות משמשות זו לצד זו בתיקים רבים ואם בעבר עילת המסוכנות הייתה נובעת מהנאשם עצמו ששחרורו יביא לפגיעה בסיכון הביטחון וביחידה שלו אך עילת ההרתעה הייתה אחרת, אז היום שתי העילות מנומקות ברוב החלטות המעצרים של ביה”ד הצבאי.

בעבירות של היעדר מן השירות יש עילה מובנית של חשש להימלטות מהדין, כאשר ההלכה הפסוקה היא, שמי שנמלט מהשירות אז יש חשש שימלט מהדין ולכן גם אין במקרה זה חלופת מעצר של מעצר פתוח ביחידה הצבאית.

במהלך השנים יש שינוי במדיניות המעצרים של בית הדין הצבאי, ואם בעבר היה מעצר על שימוש עצמי אז כיום בשימוש עצמי יש יותר מעצרים פתוחים, כך גם בתחום האלימות נדרש שתהיה חומרה בכדי לעצור, אך עדיין 90% מהתיקים החשודים בתיקים הפליליים עצורים.

תקופות המעצר: על פי חוק השיפוט הצבאי, יש להביא חייל שנעצר בפני שופט בתוך 48 שעות מעת מעצרו, אך יש פיילוט של עבירות פליליות (לא במקרים של עבירות של היעדר משירות צבאי) להביא עצורים בפני שופט תוך 24 שעות כפי הקבוע בחוק המעצרים וכן יש הבטחה של הצבא שהעניין הזה יוסדר גם בחקיקה.

תסקיר מעצר: לא קיים תסקיר מעצר בצבא, אלא אם כן מדובר במשוחררים משירות צבאי וגם אז רק כאשר מדובר במקרים נדירים, כאשר על פי ההלכה הפסוקה, בית הדין הצבאי ייבחן את עילת המעצר בכדי לדעת אם לשלוח לתסקיר.

מדיניות האכיפה והענישה בצבא:

מדיניות האכיפה בצבא היא נוקשה ביחס למדיניות התביעה הפלילית הרגילה.

שתי העבירות היחידות שקיימות בדין הצבאי ואינן קיימות בבית משפט רגיל הן עבירה של שימוש עצמי בסמים ועבירה של היעדר מן השירות/עריקות וכו’.

ענישה בעבירות שימוש עצמי/החזקה בסמים: בשונה מבדין האזרחי, אין אי הפללה-עבירת קנס בצבא בשימוש עצמי/החזקה בסמים. ועדה הוקמה לצורך בדיקת העניין אך צה”ל מתנגד נחרצות לאי הפללה בעבירות הללו למרות שבדין האזרחי מדובר בעבירת קנס בלבד.

כאשר מדובר בעד 4/5 שימושים של החייל בקנאביס שבוצעו בנסיבות אזרחיות, ניתן לסגור את התיק בהסדר מותנה (ראו עוד להלן בהסדר מותנה).

ענישה בעבירות מין: ככלל יש עבירות שמתאימות לדין משמעתי כאשר מדובר בעבירות עד 3 שנים וכן עבירות על פי חוק למניעת הטרדה מינית כמו עבירות מין קלות ויש עבירות מין חמורות כמו אינוס שברור שיהיה בהן כתב אישום (לרוב: נשיקה בלחי ואמירות מיניות-דין משמעתי, נשיקה צרפתית ונגיעות-כתב אישום).

ענישה בעבירות עריקות: יש הבדל בין מי שסיים שירות בפרופיל 21 לבין מי שמפגין חוסר מוטיבציה בשירות הצבאי. יש הסדר שילוב כאשר חייל אומר שהוא לא מוכן להמשיך לשרת. הדברים הללו יבואו לידי ביטוי בענישה. כמו”כ מצב משפחתי ונסיבות אישיות יגרמו להתחשבות בענישה בעבירה של עריקות (ראו עוד להלן בהסדר מותנה בעבירות העדר מן השירות/עריקות/השתמטות מהצבא-בית הדין המשלב).

הבניית הענישה-תיקון 113 בצבא: בתי הדין הצבאיים פועלים על פי תיקון 113 לחוק העונשין-הבניית הענישה. התיקון אמנם לא חל באופן פורמלי על ביה”ד הצבאיים, אך הפסיקה של ביה”ד הצבאי לערעורים קבעה כי תיקון 113 יחול גם על ביה”ד הצבאי.

תסקיר לעונש בצבא: ככלל אין הפנייה לשירות המבחן בצבא, אך יש פיילוט חדש של תסקירי עונש בצה”ל. הפיילוט הוא תולדה של פניות של הסנגוריה הצבאית לתקן את החוק הקיים בכדי להשוות את המצב בדומה לבית משפט פלילי אזרחי שכל מי שעד גיל 21, מחויב על פי החוק להישלח לשירות המבחן לצורך הכנת תסקיר לעונש.

בעקבות קדם בג”צ הוקם הפיילוט של התסקירים לעונש בצבא מטעם גחל”ת והפיילוט מצומצם ומתייחס רק בעבירות פשע וכאשר יש לנאשם סיכון של רישום פלילי מלא.

בתסקיר הצבאי עצמו אין המלצות נחרצות לגבי העונש אלא רק לגבי השיקום של הנאשם והתסקיר לא מוגש לבית הדין הצבאי, אלא רק לנאשם ולבא כוחו והם יכולים להחליט אם להציג את התסקיר לבית הדין הצבאי או לא.

עבודות שירות בצבא: קיימות חלופות ענישה כמו עבודות צבאיות אך השימוש בהן נעשה במשורה (200 תיקים בלבד בשנת 2019).

גישור פלילי בצבא: לא מדובר בדיון רגיל אלא בדיון בדלתיים סגורות. נדרשת הסכמת שני הצדדים. הגישור עצמו דומה מאוד לגישור פלילי אזרחי.

הסדר מותנה בצה”ל:

בדומה לדין האזרחי, גם בצבא קיימת עילת סגירת תיק של “הסדר מותנה” למרות שהייתה ביקורת על כך.

במקרה של שימוש מועט של חייל בסמים אז יתנו בצבא הזדמנות שנייה ויתנו לו הסדר מותנה וזו הזדמנות ליחידה לקבל חייל שכעת יתמיד בשירות ויהיה חייל טוב, כי אם החייל יעבור עבירות נוספות הוא יקבל כ”א גם על העבירה בגינה נסגר התיק בהסדר מותנה.

יש הנחייה של התביעה הצבאית לגבי סוג העבירות שבגינן ניתן לבקש לסגור תיק בהסדר מותנה כמו: שימוש עצמי בסמים בנסיבות אזרחיות, עבירות רכוש קלות ועבירות מרמה קלות.

התנאים לעריכת הסדר מותנה בצבא די דומים לדין האזרחי אם כי יש שינויים המותאמים לצבא.

הסדר מותנה בעבירות העדר מן השירות/עריקות/השתמטות מהצבא-בית הדין המשלב

תכנית בית הדין המשלב היא חלופה טיפולית ושיקומית להליך הפלילי הרגיל ומיועדת לחיילים שהוגש נגדם כתב אישום בגין היעדרות מהשירות הצבאי וגמלו בליבם לתקן את דרכיהם ולהשלים שירות מלא ותקין בצה”ל. לחיילים אלו ניתנת הזדמנות שניה להוכיח את עצמם, לצד ליווי ותמיכה מצד גורמי היחידה ומפקדיהם, ובמקרים המתאימים מעטפת תמיכה של גורמי הרווחה ואף של תחום השילוב ביחידת מופת. חייל שייקח את ההזדמנות בשתי ידיים וישלים את התכנית – לא ירצה עונש מאסר בפועל בגין ההיעדרות ולא יוכתם ברישום פלילי.

 עריק או משתמט, שנעצר או שהסגיר את עצמו, ותקופת היעדרות מצדיקה ככלל העמדה לדין פלילי – יוכל לבקש להשתלב ב-“הליך שילוב”. תנאי הכרחי לכך, הוא רצון כן ואמיתי של החייל לשוב לשירות תקין. החייל יופנה על ידי בית הדין למערך גחל”ת (גורמי חזרה לשירות תקין), לצורך בחינה מהירה של התאמתו להליך שילוב ולצורך המלצה על מסלול השילוב המתאים עבור החייל – בהתאם למידת הפיקוח וההתערבות הנדרשים על רקע נסיבותיו מבית. בכל שלבי ההליך, החייל יהיה זכאי לייצוג של הסנגוריה הצבאית או של עורך דין פרטי לבחירתו. חייל שימצא מתאים להליך שילוב, יחתום על הסדר שילוב ויקבל על עצמו את התנאים הקבועים בו. לאחר קבלת אישור בית הדין הצבאי לשילוב החייל בהליך של דיון בבית הדין המשלב,ישוחרר החייל ממעצר בתנאים וישוב לשרת.

עם שובו של החייל ליחידתו ימונה לו מפקד מיחידתו שילווה אותו בהליך. המפקד המלווה יחנוך את החייל ויעמוד לצידו עד תום ההליך בעניינו וכמובן – אף בהמשך דרכו הצבאית.

בחלק מן המקרים, כתלות בשאלת מסלול השילוב אשר נבחר לחייל, יערוך מערך גחל”ת תוך חודש מעת שחרור החייל ממעצר את חוות הדעת המלאה ביחס לחייל, שתכלול הנחיות מחייבות ביחס לתנאי שירותו של החייל הנדרשים לטובת השלמת שירות תקין.

במקרים המתאימים, יילוו החייל ומשפחתו (בכפוף להסכמתם) על ידי גורמי רווחה הן מקרב הרשויות המקומיות והן מקרב תכנית יתד. ליווי זה יתבצע בסיוע עו”ס בית הדין המשלב, אשר תבצע מעקב אחר התקדמות התכנית הטיפולית בפן האזרחי.

במקרים המורכבים, בהם נדרש פיקוח וסיוע משמעותי, תיושם תכנית השילוב על ידי קצינת השילוב ביחידת מופת, אשר תעמוד בקשר עם גורמי הפיקוד ביחידה ותבצע מעקב אחר הסיוע הכלכלי, הרגשי והפיקודי המוענק לחייל, תוך שימוש במענים ותמריצים ייחודיים לחיילים הנמצאים בתכנית. קצינת השילוב אף תיקח חלק בוועדה אינטגרטיבית בהשתתפות גורמים שונים, אשר תתכנס ביחידתו של החייל ותבחן את הדרך הראויה לשילובו בשירות הצבאי.

ככלל, הליך השילוב יימשך שנה ובמהלך תקופה זו, החייל יידרש לשרת באופן תקין ולהימנע מביצוע עבירות פליליות נוספות, לרבות היעדרות נוספת מן השירות.

בית הדין המשלב, במסגרת דיוני מעקב עיתיים, יקבל דיווחים מעודכנים מהגורמים המעורבים בהליך ויבצע מעקב אחר התקדמות התוכנית.

בית הדין יפעל להסרת החסמים בדרך של הוראות לגורמים שונים, מתן הטבות לחייל ועידודו והטלת סנקציות (במקרה הצורך). בחלוף שנה, אם התמיד החייל בשירות צבאי תקין והשלים את הליך השילוב – הוא יורשע בעבירה חלופית, שאינה נושאת רישום פלילי ולא ירַצה עונש מאסר בפועל (אלא מאסר על תנאי בלבד(.

דיני תעבורה בצבא:

ביה”ד הצבאי לתעבורה הוא כמו בית משפט פלילי לכל דבר ועניין שדן בכל העבירות שנמצאות בסמכות של בית המשפט לתעבורה.

ענישה: בבית הדין הצבאי לתעבורה ניתן להטיל תקופת מאסר רק עד שנה וכן עונש של הורדה בדרגה ופסילת רישיון צבאי.

הופעת תובע וסנגור: בבית הדין הצבאי ברירת המחדל שאין תובע וסניגור באולם של השופט, למעט לפי בקשת אחד הצדדים את נוכחותו לפי ס’ 412 ד לחש”ץ שאם תובע ביקש נוכחות או נאשם הגיע מלווה בסנגור (אז מזמינים אוטומטי תובע) או שהשופט ביקש זאת ואז יביאו סנגוריה צבאית ותובע צבאי.

דו”חות שוטר צבאי: קיים הסדר מובנה שזה כמו תחליף לברירת משפט, התליה מנהלית/שלילת השימוש ברכב, סמכות ביטול הדו”ח, המרת הדו”ח באזהרה.

עבירות נהיגה בשכרות: תמיד תהיה חקירת מצ”ח בכל רמה של שכרות. פסילה עד תום ההליכים מחמירה יותר מהתעבורה הרגיל. צפי לצעדים פיקודיים. השלכה על המשך הקריירה.

פסילה ע”י בית משפט לתעבורה אזרחי: ס’ 42 א’ לפק’ התעבורה-פסילת רישיון ע”י בית המשפט לא תחול על רישיון צבאי אלא אם כן זה נקבע מפורשות בפסק הדין (למעט גרם מוות והפקרה) עם זאת חייל חייב להפקיד את רישיון הנהיגה הצבאי אך זה יוחזר לו.

הסדרי טיעון מובנים בתיקי תעבורה:

בחודש מאי 2019 נכנס לתוקפו מנגנון של הסדרי טיעון מובנים בעבירות תנועה בצה”ל.

בהתאם למנגנון החדש – כאשר מוגש כתב אישום נגד חייל חובה או משרת קבע שנסע ברכב ליסינג בגין עבירה המופיעה בצו התעבורה (עבירות קנס), ניתנת לו אפשרות לסיים את התיק בהסדר טיעון מובנה, אשר במסגרתו יוטל עליו עונש זהה לזה אשר היה מוטל עליו אם היה מורשע במסגרת הליך דומה במערכת האזרחית (למעט במקרים בהם יש היבטי חומרה נוספים, למשל: עבירה שנעברה בתוך בסיס צבאי או כאשר לנהג יש עבר תעבורתי).

עבירות נפוצות שכלולות בהסדר: שימוש בטלפון נייד שלא באמצעות דיבורית, נהיגה במהירות העולה על המותר, אי עצירה בתמרור עצור, אי ציות לרמזור אדום, נהיגה ללא חגורת בטיחות ועוד.

רישום פלילי מופחת בצבא:

הרשעה בעבירה בבית הדין הצבאי תגרור עמה, על-פי רוב, רישום במרשם הפלילי שמנהלת משטרת ישראל, אך ישנן עבירות שהרשעה בהן תגרור רישום פלילי “מופחת” בלבד.

עם זאת, הרשעה באחת מן העבירות הכלולות בתוספת השנייה לחוק השיפוט הצבאי לא תגרור עמה רישום פלילי כלל: עבירה של התנהגות מבישה, התנהגות פרועה, התנהגות שאינה הולמת ועוד.

במקרים הבאים תגרור ההרשעה בעבירה בבית הדין הצבאי, רישום פלילי “מופחת” בלבד. כלומר, המידע בגין ההרשעה יימסר למספר גופים מצומצם וימחק כעבור זמן קצר של 5 שנים:

 • עונש שאינו כולל עונש מאסר.
 • עונש מאסר שאינו עולה על שני חודשי מאסר בפועל.
 • עונש שאינו עולה על שלושה חודשי מאסר בפועל, שחלקם ירוצה בדרך של עבודות צבאיות.
 • עונש שאינו עולה על ארבעה חודשי עבודות צבאיות.
 • לגבי עבירות של היעדר מן השירות (נפקדות ועריקות מצה”ל):
  • אם הוטל עונש עד שלושה חודשי מאסר יחול הרישום המופחת, אלא אם כן קבע בית הדין אחרת בנסיבות מיוחדות.
  • אם הוטל עונש של 3-6 חודשי מאסר לא יחול הרישום המופחת, אלא אם כן קבע בית הדין בנסיבות מיוחדות שיחול הרישום המופחת.
 • על עבירות מסוג עוון (עבירות שעונשן מאסר לתקופה העולה על שלושה חודשים ושאינה עולה על שלוש שנים) השלכות הרישום הפלילי יהוו פועל יוצא של העונש שיינתן (ללא שיקול דעת מצד בית הדין הצבאי).
 • לא ייהנה מהרישום המופחת מי שהוטל עליו עונש מאסר על-תנאי ובשל הרשעתו בעבירה נוספת רשאי היה בית הדין שהרשיעו לצוות על הפעלת העונש על תנאי.
 • התיקון קובע גם שורה של עבירות צבאיות, המנויות בתוספת השנייה לחוק, שלא תירשמנה במרשם הפלילי.

הליכים נלווים להליכים פלילים-השעיה, הדחה, העברה מתפקיד וכו’

לחקירות ותיקים פליליים יכולות להיות השפעות מרחיקות לכת על המשך השירות הצבאי וזה יכול לקרות כבר בתחילת החקירה.

זה דומה למעצרים, ששם מצד אחד שוללים את החירות של האדם למרות שרק חשוד, כך גם במשמעתי. מצד שני יש את המערכת שאמורה לשמור על החוסן, התפקוד והערכים שלה.

וזה נועד לאזן בין הפגיעה לפרט לבין הצורך של המערכת לשמור על החוסן שלה.

סוגי ההליכים המשמעתיים:

 • השעיה: השעיה זמנית היא הפסקה זמנית של פעילות צבאית של חייל או אזרח עובד בצה”ל.
 • השעיה רגילה: ההשעיה הזו ננקטת כנגד חיילים או משרתי קבע לתקופות יותר ממושכות ועד 60 יום בכל פעם כאשר ניתן להאריך את זה למשך שנה ומעבר לזה נדרש אישור פצ”ר, ראש אכ”א וכו’.
 • הדחה: הדחה זו הפסקת התפקיד של החייל בתגובה להתנהגות שלו. הדחה בשונה מהשעיה, היא קטיעה של התפקיד באופן מלא.
 • העברה מתפקיד

מומלץ לפנות לעו”ד העוסק בתחום הדין הפלילי ובתחום הצבאי-פלילי.

משרדינו עוסק רבות בדין הפלילי הצבאי וצבר הצלחות רבות בתיקי מעצר ותיקים פלילים בבית הדין הצבאי.

"כל הזכויות שמורות והאמור אינו מהווה ייעוץ משפטי"

עניין אתכם? שתפו

Facebook
Twitter
LinkedIn

הצלחה נדירה בתיק תאונת דרכים במעבר חציה בה נגרם להולך הרגל נזק של חבלה של ממש, אשר מסתיים ללא פסילה של יום אחד של רישיון הנהיגה ללקוח.

הלקוח הואשם בכתב אישום חמור, בעבירות אי מתן אפשרות להולך רגל להשלים מעבר חציה בבטחה, נהיגה בקלות ראש והתנהגות הגורמת נזק, כאשר הלקוח פגע בהולכת

Read More »

הצלחה נדירה בשחרור ממעצר בדיון הראשון בבית משפט של הלקוח החשוד בעבירות סחר בסמים מסוכנים בכמויות גדולות – לאחר ייצוג הלקוח בבית משפט וייעוץ מיטבי שנתתי לו בטרם החקירה במשטרה

הלקוח, נעצר בחשד לעבירות סחר והחזקה של סמים בכמויות גדולות, לאחר חיפוש שבוצע בביתו. לקוחותיי יודעים, כי אצלי הלקוח הוא מלך  והוא תמיד מעל הכל ואני

Read More »

המדריך לתאונת דרכים

תיק תאונת דרכים, הינו תיק של עבירה שגרמה לתאונת דרכים בה ניזוק רכב או נפצע אדם. מדובר בתיק פלילי לכל דבר, בו ייחקרו במשטרה הנהג

Read More »

המדריך לנהג חדש

חובת מלווה בנהג חדש: נהגים חדשים צעירים (מתחת לגיל 24) חייבים לנהוג עם מלווה במשך 6 חודשים מיום שעברו טסט וקיבלו היתר זמני לנהיגה. מלווה

Read More »
On Key

פוסטים קשורים