בלוג

המדריך המשפטי למתמודדים עם מחלת נפש בדין הפלילי

הגנת אי השפיות:

במשפט הפלילי, הגנת אי השפיות היא הגנה לנאשם בכך שיטען כי אין להטיל עליו אשמה פלילית בגין הפרת החוק מאחר והיה בלתי שפוי בעת שביצע את העבירה הפלילית.

על פי החוק, לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שעשה אם, בשעת המעשה, בשל מחלה שפגעה ברוחו או בשל ליקוי בכושרו השכלי, היה חסר יכולת של ממש – להבין את אשר הוא עושה או את הפסול שבמעשהו; או להימנע מעשיית המעשה.

אדם צריך לסבול מהפרעה נפשית בשעת המעשה ו “חסר יכולת של ממש” באופן מוחלט – כאשר אדם לא מבין כלל את המעשה שעשה ואת התוצאה שעלולה לקרות בשל המעשה שעשה, אך ברגע שיש כבר מעט מאוד של יכולת בסיסית ואף כושר מינימלי להבנת המשמעות של המעשה שעשה, האדם ייחשב לאדם כשיר פלילית והסייג לא יחול עליו.

לצורך כך, נבדק האדם על ידי הפסיכיאטר המחוזי בכדי שייבחן את יכולתו של האדם להבין את המעשה שעשה ואת התוצאה שעלולה לקרות בשל המעשה.

כאשר מתקבלת בבית המשפט הגנת אי השפיות, עשוי הנאשם שלא לעמוד לדין או שלא להיענש, אלא להישלח לטיפול נפשי באשפוז או לטיפול מרפאתי. אף על פי שבצבו הנפשי כיום, הוא כשיר לעמוד לדין, נקודת הזמן העומדת לבחינה היא שעת ביצוע המעשה הפלילי.

מהי מחלת נפש לעניין החוק?

בע”פ 6751/98 חן נ’ מדינת ישראל, קבע כבוד השופט ברק, כי קיים פער בין הדיסציפלינה המשפטית לדיסציפלינה הפסיכיאטרית ופרטים שהם חיוניים לפסיכיאטר עשויים להיות שוליים ואף פסולים בעיני בית המשפט הדן בהליך.

ניתן להסביר את הפער, בכך שהשופט אחראי על ענישה צודקת של הפושע ועל הגנת הציבור מפושעים אך הרופא אחראי על הסבר כוונת הפושע לבצע פשע ועל בריאות הפושע והציבור.

על פי החוק, יש שתי אופציות לטיפול פסיכיאטרי כפוי בדין הפלילי:

  1. צו אשפוז בבית חולים.
  2. צו לטיפול מרפאתי כפוי.

הפסקת הליכים פליליים בעקבות מחלת נפש: אם בית המשפט קבע שנאשם אינו מסוגל לעמוד בדין בשל מצבו הנפשי או בשל מוגבלות שכלית, יפסיק בית המשפט את ההליכים הפליליים נגדו, אך אם ביקש הסניגור לברר את אשמתו של הנאשם, יברר בית המשפט את האשמה, ורשאי הוא לעשות כן אף מיזמתו מטעמים מיוחדים שיירשמו.

מצא בית המשפט בתום בירור האשמה, כי לא הוכח שהנאשם ביצע את העבירה, או מצא שהנאשם אינו אשם – שלא מחמת היותו חולה נפש לאו-בר-עונשין – יזכה את הנאשם; לא מצא בית המשפט לזכות את הנאשם, יפסיק את ההליכים נגדו, ורשאי הוא להפסיקם גם לפני תום בירור האשמה.  

החוקמסדיר את תנאי האשפוז הפלילי של נאשמים שנקבע לגביהם שאינם יכולים לעמוד לדין, כאשר משך האשפוז הפלילי לא יעלה על עונש העבירה המקסימלי.  

מומלץ לפנות לעו”ד העוסק בתחום הדין הפלילי ומייצג מתמודדים עם מחלת נפש.

משרדינו עוסק רבות בדין הפלילי ומייצג מתמודדים עם מחלת נפש וצבר הצלחות רבות בייצוג בהליך פלילי של מתמודדי נפש.

"כל הזכויות שמורות והאמור אינו מהווה ייעוץ משפטי"

עניין אתכם? שתפו

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

עוד הצלחה בסגירה מהירה של תיק במשטרה ללקוח המשרד

#עוד_הצלחה_בסגירה_מהירה_של_תיק_במשטרה_ללקוח_המשרד לפני מספר חודשים, הוזעקתי לייעוץ בטרם חקירה פלילית, בחשד לעבירות איומים חמורות מאוד כנגד בן זוג. לאחר ייעוץ נכון שנתתי-הלקוח שוחרר לביתו. לקוחותיי יודעים,

Read More »
On Key

פוסטים קשורים