בלוג

מדריך לאי הפללה בעבירות סמים קלות-עבירת קנס

בשנת 2018 תוקן החוק, כך שהחזקה או שימוש בסמים קלים ובכמות קטנה לא תגרום להגשת כתב אישום ולהליך הפלילי כנגד המחזיק או המשתמש בסמים קלים אלא אך ורק לקנס כספי וללא הותרת רישום פלילי.

תנאי הסף לאי הפללה בעבירת סמים:

 1. מדובר בהחזקה או בשימוש של קנאביס לצריכה עצמית עד 15 גרם בלבד.
 2. לא מדובר באדם שבמועד ביצוע העבירה טרם מלאו לו 18 שנים.
 3. לא מדובר באדם שבמועד ביצוע העבירה היה חייל כהגדרתו בחוק השיפוט הצבאי, וכן כל אדם אחר שבית דין צבאי מוסמך לדון אותו על העבירה לפי חוק השיפוט הצבאי (משרת בקבע וכו').
 4. מי שבמועד ביצוע העבירה היה אסיר כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971.
 5. לא מדובר במי שעבר, במהלך ביצוע העבירה או בקשר אליה, עבירה אחרת, למעט עבירה של החזקת כלי לסמים הנלווית לעבירת הקנס המיוחדת.
 6. אין לאדם הרשעות בחמש השנים שקדמו לאירוע ההחזקה או השימוש בסמים  במקרים הבאים:
 • עבירה מסוג פשע, למעט עבירה כאמור שקבע השר לביטחון הפנים, בצו, בהסכמת שר המשפטים.
 • עבירה לפי פקודת הסמים, למעט כל אלה: עבירת קנס מיוחדת, עבירה לפי סעיף 10 סיפה הנלווית לעבירת הקנס המיוחדת, ועבירה לפי פקודה זו שחלות לגבי הרשעה בה הוראות סעיף 404א לחוק השיפוט הצבאי.
 • עבירה לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע"ג-2013.
 • עבירה לפי סעיף 62(3) לפקודת התעבורה, או עבירה לפי תקנה 26(2) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

סכום הקנס המנהלי בעבירת הסמים:

 • בעבירה הראשונה-1,000 ₪.
 • בעבירה השנייה-2,000 ₪.
 • בעבירה השלישית-התיק יופנה לתביעות הסדר מותנה לצורך בחינת הסדר מותנה עם האדם.

ראו בעניין זה את המדריך המשפטי לסגירת תיק בהסדר מותנה:

חשוב לדעת:

 • באם אדם עבר עבירה ראשונה של החזקה או שימוש של קנאביס לצריכה עצמית עד 15 גרם בלבד וחלפו מעל 5 שנים והאדם עבר עבירה נוספת כזו, העבירה הנוכחית תיחשב כעבירה ראשונה והוא ישלם קנס בסך של 1,000 ₪.
 • באם אדם עבר עבירה שנייה של החזקה או שימוש של קנאביס לצריכה עצמית עד 15 גרם בלבד וחלפו מעל 7 שנים והאדם עבר עבירה נוספת כזו, העבירה הנוכחית תיחשב כעבירה שנייה והוא ישלם קנס בסך של 2,000 ₪.
 • לצורך הקביעה אם עבירה של החזקה או שימוש בקנבוס לצריכה עצמית שעבר אדם היא עבירה ראשונה או עבירה שנייה, תובא בחשבון גם עבירה של החזקה או שימוש בקנבוס לצריכה עצמית שנעברה לפני יום התחילה, למעט:
 • אם הוחלט, לפני יום התחילה, שלא לפתוח בחקירה בשלה או שלא להעמיד את האדם לדין בשלה כאמור בסעיף 59 או 62 לחוק סדר הדין הפלילי, לפי העניין.
 • אם תיק החקירה לגביה תלוי ועומד ערב יום התחילה, ובלבד שלא הוגש בשלה כתב אישום עד המועד האמור.

מומלץ לפנות לעו"ד העוסק בתחום הדין הפלילי ובפרט בתחום הסמים.

משרדינו עוסק רבות בדין הפלילי ובפרט בתחום הסמים וצבר הצלחות רבות.

"כל הזכויות שמורות והאמור אינו מהווה ייעוץ משפטי"

עניין אתכם? שתפו

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

עוד הצלחה בסגירה מהירה של תיק במשטרה ללקוח המשרד בעבירות הסגת גבול פלילית והתפרצות, לאחר ייעוץ נכון שנתתי לו לפני החקירה ובקשה מנומקת למשטרה לסגירת התיק

🎯#עוד_הצלחה_בסגירה_מהירה_של_תיק_במשטרה_ללקוח_המשרד🎯לפני כשבועיים בשעת ליל מאוחרת,הוזעקתי לתחנת אשדוד לייעוץ בטרם חקירה פלילית בחשד לעבירות הסגת גבול פלילית והתפרצות בכך שפרץ לדירה. לאחר ייעוץ נכון שנתתי-החשוד שוחרר

Read More »

עוד הצלחה אדירה ונדירה בשחרור הלקוח אשר מואשם בעבירות אלימות במשפחה, ללא הפנייה לשירות המבחן וכבר בעת הגשת כתב האישום

כנגד הלקוח הוגש כתב אישום בעבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש של אשתו.נלחמתי על הלקוח וטענתי כי האישה היא זו שהתנהגה באלימות כלפיו ודחפה אותו ומרשי

Read More »
On Key

פוסטים קשורים