בלוג

המדריך המשפטי לביטול איסור העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים

החוק קובע, כי אסור להעסיק עבריין מין בין בתמורה ובין שלא בתמורה במוסדות להלן:

מוסדות אשר לומדים או שוהים בהם קטינים, מרכזי תרבות וספורט, מכוני כושר ומועדוני ספורט שבהם מתאמנים גם קטינים, גן שעשועים, גן חיות, תנועת נוער, עסק שבין עיסוקיו הסעת קטינים, עסק העוסק בארגון טיולים או אבטחת קטינים, בריכת שחיה המיועדת גם לקטינים, מרפאות ובתי חולים לילדים או מחלקות לילדים בבתי חולים.

בנוסף, החוק אסור להעסיק עבריין מין במקום בו נמצאים בני אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית או חסר ישע שהינו מעון או מעון יום או מרכז טיפולי או מרכז עבודה שיקומי או מועדון המיועד לאוכלוסייה זו או מקום הנותן שירותים או שירותי נופש או עוסק בהסעת אנשים או מאבטח אנשים מאוכלוסייה זו.

בנוסף אסור להעסיק עבריין מין בבית חולים לחולי נפש או במקום המיועד לאשפוז חולים סיעודיים או במסגרת המיועדת לנכי נפש וכן יש איסור העסקה של עבריין מין לגוף העוסק במתן שירותי חונכות, הדרכה, הוראה, בידור או אבחון לקטינים, לבני אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית או לחסרי ישע, גוף העוסק בטיפול בהם, השגחה עליהם או ליווי שלהם בהליכים משפטיים.

האיסור על העסקת עבריין מין חל מעת ההרשעה ועד שנים רבות מאוד לאחר ההרשעה ואם העבריין נידון למאסר – האיסור חל במשך שנים רבות מאוד לאחר שחרורו של העבריין מבית הסוהר בשל אותה עבירה.

מעסיק במקומות שפורטו לעיל, לא יעסיק לעבודה בטרם קיבל את אישור המשטרה כי אין מניעה להעסיק את אותו אדם.

העונש על מעסיק שהעסיק עבריין מין בתוך תקופת האיסור – קנס.

העונש על עבריין מין שעסק בתקופת האיסור במוסד האסור לו לעסוק בו – שנת מאסר.

ועדת המומחים למתן פטור מאסור העסקת עבריין מין:

ניתן להגיש בקשה לוועדת מומחים לפטור מאיסור העסקה בתוך תקופת איסור העסקה.

הוועדה מוסמכת לתת פטור מן איסור העסקה, לתקופת האיסור או חלקה.

חובת הוועדה להפנות את המבקש עבריין המין להערכת מסוכנות מינית והוועדה לא תיתן פטור מן האיסור, אלא אם שוכנעה שהמבקש אינו מהווה סיכון לקטינים או לאנשים עם מוגבלות שכלית או התפתחותית או לחסרי ישע.

משרדי מייצג עברייני מין בבקשה לפטור מאיסור העסקה והצליח בקבלת פטור מאיסור העסקה.

"כל הזכויות שמורות והאמור אינו מהווה ייעוץ משפטי"

עניין אתכם? שתפו

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
On Key

פוסטים קשורים