על הסדרי טיעון בתיק פלילי

רקע: הסדרי טיעון, הינם הסדרים הנרקמים בין התביעה לבין הנאשם במסגרת משפט פלילי, כאשר כל הצדדים בתיק, שהם התביעה, הנאשם ובית המשפט מרוויחים לכאורה מרקימת ההסדר בשל החיסכון בזמן של דיונים והכנת מסמכים משפטיים וכן מרוויחים מקניית הסיכון. ישנם ארבעה סוגים של הסדרי טיעון: הסדר טיעון סגור: הסכמה בין התביעה לנאשם על מבנה כתב האישום, […]